Ledelsen i LEO Pharma valgte at lytte til innovationseksperternes råd om, at en af de bedste måder at skabe grobund for digital kreativitet er at lægge organisationen lidt væk fra forretningen og satse med et mindre, men mere fleksibelt set-up for at skabe de bedste vækstbetingelser for gode ideer.

15. November , 2017

Leo Innovation Lab fostrer kuvøsevirksomheder i løvens hule (Del 1)

Det tager ti år at udvikle et klassisk medicinsk produkt og blot 100 dage at afklare, om et digitalt ditto er bæredygtigt. Sådan er grundvilkårene og filosofien i den over hundrede år gamle fondsejede medicinalvirksomhed LEO Pharma i Ballerup, der er specialiseret i behandling af hudsygdomme som psoriasis og akne. Umiddelbart lyder det som modsætninger, der er svære at rumme i samme forretning. Men det er det ikke, selvom det kræver lidt. Og opgaven med at få det optimale ud af de modsætningsfyldte forventninger er lagt i hænderne på Kristian Hart-Hansen, administrerende direktør for LEO Innovation Lab i hjertet af København.

Ledelsen i LEO Pharma valgte at lytte til innovationseksperternes råd om, at en af de bedste måder at skabe grobund for digital kreativitet er at lægge organisationen lidt væk fra forretningen og satse med et mindre, men mere fleksibelt set-up for at skabe de bedste vækstbetingelser for gode ideer.

Kodeordet for ham er iværksætteri. Efter 15 år i den ”klassiske” del af virksomheden med fokus på molekyler og medicin har han siden 2015 haft ansvaret for at nytænke og udvide LEO Pharmas forretning med en digital og brugernær gren.

”Vi tror, det er nødvendigt at kunne tænke anderledes og mere ind i fremtidens forretningsmodeller, og initiativet er i vores øjne relativt unikt. Ledelsen i LEO Pharma valgte at lytte til innovationseksperternes råd om, at en af de bedste måder at skabe grobund for digital kreativitet er at lægge organisationen lidt væk fra forretningen og satse med et mindre, men mere fleksibelt set-up for at skabe de bedste vækstbetingelser for gode ideer,” siger Kristian Hart-Hansen.

Og det er da også unikt på den måde at sætte en stor pose penge af til et projekt, som ikke har noget selvstændigt, skarpt optegnet profitmål og uden de sædvanlige succesparametre. Det er i alle fald ikke set i samme form andre steder i lægemiddelbranchen.

”Vores måde at gøre det på med en ekstern enhed passer godt til os. Vi er langt nok fra moderskibet til at agere selvstændigt, men tæt nok på til hele tiden at kunne søge den udveksling af viden, som er helt nødvendig for, at vi kan få succes,” forklarer Kristian Hart-Hansen.

 

Bedre kontakt fremmer salg

I smukke og kreative omgivelser i Silkegade knokler 80 iværksættere fra mere end 20 nationer ansat af LEO Pharma på at skabe digitale løsninger, som kan gøre livet lettere for patienter med hudsygdomme som psoriasis og dermed knytte dem tættere til virksomheden og dens produkter. Organiseret som selvstændige startup-virksomheder med tætte bånd til modervirksomheden på vestegnen udvikles på livet løs sundhedsapps og andre digitale værktøjer, der imidlertid helt bevidst ikke kun er koblet op på LEO Pharmas egne medicinske produkter.

Målet er løsninger til gavn for såvel patienter som læger og betalere. Eksempelvis at patienter via en app kan komme i kontakt med hudlæger, udveksle erfaringer med andre patienter, få råd og vejledning om kost, sundhed og andre forhold med betydning for hudsygdomme.

”Det handler først og fremmest om at skabe en bedre hverdag for psoriasis-patienter. Vi har ikke noget umiddelbart profitkrav, men det ligger selvfølgelig i kortene, at de digitale tilbud på sigt skal være med til at øge salget af LEO Pharmas produkter og styrke vores image. Og det er ikke mindst takket være vores fondsejerskab, at vi har den unikke mulighed for at tænke bredt,” siger Kristian Hart-Hansen.

Ingen andre danske medicinalselskaber havde i 2015 forholdt sig til den digitale dagsorden, som de unge dygtige it-folk med den rette entreprenørånd fik til opgave at udforske for LEO Pharma.

Logikken forekommer enkel. Alt for mange patienter med invaliderende hudsygdomme bliver fejldiagnosticeret. For få behandles optimalt og mange psoriasis-patienter bliver slet ikke behandlet. Desto bedre følingen med patienternes sygdomsforløb er, jo større mulighed for at forbedre behandlingen og dermed tilfredsheden med medicinalvirksomhedens produkter.

 

Naturligt at fejle

LEO Innovation Lab blev etableret som en selvstændig organisation med egen bestyrelse, som blandt andre består af de to superiværksættere Jakob Jønck og Tommy Ahlers.

Missionen er nytænkning og intentionen at give ”opfinderselskabet” tid, penge og rammer til at være nyskabende. Metoden er at lade iværksættervirksomheder udvikle sig i ”kuvøseomgivelser”, hvor nødvendig viden, ekspertise og kapital er til rådighed. Med andre ord er al det til stede, som ellers typisk kan være de vanskeligste hurdler for startup-virksomheder. Eneste knaphed er tid. Og et væsentligt værktøj, påpeger Kristian Hart-Hansen, er at kunne slå ukurante ideer ihjel så hurtigt og effektivt som muligt.

”Vi bygger vores løsninger småt, hurtigt og med input fra rigtige brugere. Vi har maksimalt 100 dage fra idéfase til beta-test og det er, set med vores øjne, den bedste måde at sikre, at et produkt giver mening,” forklarer Kristian Hart-Hansen.

Han peger på, at det sværeste netop er at slå idéer ihjel. Men også at det er bydende nødvendigt.

”Vi kigger på, hvad det er vi har gang i og stiller de samme spørgsmål igen og igen: Er det en unik løsning? Vil markedet have den? Kan den skabe indtjening eller som minimum gå i nul? Er den skalérbar internationalt? Er den rigtig for os som virksomhed? Er den sjov at arbejde på? Skal eller kan den ændres? Banale, men centrale spørgsmål, der kan være svære at svare på. Og når vi slår ihjel, forsøger vi altid at være helt skarpe på, hvorfor idéen måtte lade livet og lære af det til næste gang,” siger Kristian Hart-Hansen.

Han vil for alt i verden undgå, at LEO Innovation Lab oplever en ultimativ nedsmeltning af et produkt om 12 eller 24 måneder, bare fordi de rigtige spørgsmål ikke blev stillet på det rigtige tidspunkt.

”Det er meget sjovere, mere lønsomt og produktivt at kalkulere med fiasko i de daglige processer og derigennem få afprøvet så mange idéer så hurtigt som muligt. Og dermed også hurtigere finde de idéer, som kan bruges til noget,” pointerer han.

 

Millioner af brugere

Inspirationen til innovationsprojektet er blandt andet fundet i finansverdenen hos Danske Bank, der har haft stor succes med sin Mobilepay-app, som bliver benyttet af flere end 2,5 millioner danskere.

LEO Pharma, der er fondsejet, havde i 2016 en omsætning tæt på 10 milliarder kroner og nåede ud til 73 millioner mennesker, ikke mindst efter det største opkøb i selskabets historie med erhvervelsen af Astellas Pharmas portefølje af lægemidler til behandling af hudsygdomme for godt fem milliarder kroner.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag