17 . August , 2015

Innovation i det 21. århundrede

Har du nogensinde haft en god idé til at hjælpe din arbejdsplads men ikke haft nogen, der tog din idé rigtig alvorligt? Som ansat i en stor virksomhed kan det være svært at få sine ideer hørt. Og som leder kan det være svært at finde tid og ressourcer til at forholde sig til alle sine ansattes forslag. Det er forståeligt – men det betyder desværre, at mange gode ideer aldrig bliver til noget. Det vil Ideanote gerne lave om på.

Den moderne suggestion box Ideanote er et innovationsværktøj til små og store organisationer. Det er en app og webbaseret løsning, som effektiviserer innovationsprocessen i en virksomhed. Ideanote handler om at optimere på den talentmasse, der sidder i de enkelte virksomheder – til både de ansattes og ledelsens bedste. De ansatte bliver inkluderet i firmaets innovationsproces og belønnet for deres indsats, og ledelsen får mulighed for at gøre større brug af deres ansattes kompetencer. Ideanote kan – meget forenklet – siges, at være en moderne og digital version af den klassiske suggestion box på arbejdspladser.

Flere store og små organisationer er allerede i gang med at bruge Ideanote, blandt andet Region Sjælland, Lokalebasen.dk, Gringobar på Roskilde Festival og Innovationsbørsen.

Bliv hørt! Ideanote giver først og fremmest de ansatte mulighed for at komme med generelle ideer til innovation og forbedringer i firmaet. Derudover kan ledelsen også bede de ansatte om at komme med løsningsforslag til konkrete udfordringer. En manager fra firmaet opretter en udfordring på www.Ideanote.dk og kan herefter invitere medarbejdere til at komme med ideer til at løse denne udfordring. Når manageren inviterer medarbejdere til at deltage i løsningsprocessen, kan han give dem forskellige titler, alt efter om han ønsker, at de skal komme med ideer eller være med til at vurdere deres kolleagers ideer.

Belønning for gode ideer Når medarbejderne tilføjer ideer, får de kreativitetspoints og kan stige et eller flere levels. Lidt ligesom et computerspil. Ideen med disse points og levels er, at medarbejderne fremhæves, når de bidrager med ideer, således at de kan blive belønnet og få feedback.

Medarbejderne kan bidrage med ideer på enten app (IOS), SMS, e-mail, ved at indtale en besked eller ved at tage et billede af en post-it (platformen kan læse håndskrift). Ideanote giver desuden medarbejderne mulighed for at holde øje med, hvor langt deres ideer er fra at blive implementeret og giver altså komplet gennemsigtighed.

Kontakt

Ideanote

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag