10 . November , 2014

Tre-To-En.Nu: Iværksætteri på en ny måde

En udfordring af den danske model

Tre-to-en.nu udfordrer den danske model og tænkning. I Danmark er vi lige nu organiseret i en lang række kontorfællesskaber og iværksættermiljøer, hvor entreprenører bor side om side, men arbejder på hver deres drøm. Derudover findes nye og spændende tiltag som Nest Copenhagen, hvor man både bor, lever og ånder for sin idé, men fortsat har fokus på sit eget. Læg dertil fine initiativer som Start-up Weekend, der skal kickstarte danskernes lyst til at starte op for sig selv.

Den danske model hylder den gode idé. Det gælder i vores design af kontor- og iværksættermiljøer, og det slår igennem i det store antal af idékonkurrencer herhjemme.

Vores eksperiment går i en anden retning. Vi tror ikke på idéen som det primære, men på teamet, organisationen og processen. Tre-to-en.nu udspringer af mine egne erfaringer som serie-iværksætter, mit liv i Silicon Valley samt forskningen inden for iværksætteri, der peger på proces, træning og kollektiv viden som mere afgørende end talent og idé.

Et opgør med ”den gode idé”

Tre-to-en.nu er et eksperiment. Vi aner ikke, om det lykkes, og to måneder er overordentlig kort tid til at bevise en pointe. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi herhjemme får en åben diskussion omkring, hvordan vi skaber fremtidens væksteventyr. Gør vi det ved at hylde talentet og eneren eller ved i stedet at træne tanken om effektive processer og teams helt fra de tidlige skoleår?

Tre-to-en.nu anerkender eneren, men tror på teamet. Projektets 50 mentorer vil udover at hjælpe iværksætter- lejlighederne med sparring og netværk støtte op omkring vores tre mantraer, der samtidig udfordrer den danske model og tænkning omkring virksomhedsstrukturer og organisering:

Vision over idé

Dit innovationspotentiale og sandsynlighed for at lykkes som iværksætter øges, hvis du glemmer din egen lille guldfugl af en idé og i stedet tænker i fælles visioner. Her er et eksempel:

“Jeg vil åbne en tapas-restaurant i København”  er en virksomhedsidé.

“Jeg vil være en del af at bringe spansk madkultur til København”  er en vision for en start-up.

Iværksætteri over idé

Det er ikke til at vide, om det største forretningspotentiale ligger i at åbne en spansk restaurant, importere

chorizo pølser og sælge dem online eller etablere kultur- og madrejser til Spanien. Netop derfor er visioner

stærkere end idéer, og det afgørende er den proces, som visionen føres ud i livet igennem.

Vi tror på en proces, hvor teamet hele tiden forvandler deres idéer til produkter, måler hvordan kunderne

svarer tilbage på produkterne og så lærer, hvorvidt man skal forkaste idéen eller bevare den.

Over tid (to måneder er næppe nok) er det endelige mål at accelerere denne feedbackcyklus.

Team over idé

Hvis du får fundet et team (max 10 personer) med de rette kompetencer (teknisk og menneskelig ekspertise)

og commitment er det langt stærkere end den enkeltes idé og talent. Det gør også, at idéudvælgelsen og

afprøvningen kan tage udgangspunkt i en selektion ud fra teamets samlede kompetencer frem for en mere

tilfældig præference for en idé over en anden.

Hvis ovenstående eksperiment lykkes, kan det udgøre en spændende bevisførelse for en ny tilgang til

virksomhedsstrukturer og organisering af det danske start-up miljø. Hvis det fejler, har vi i det mindste levet

op til projektets ånd og fulgt den internationale viden, der lige nu er tilgængelig omkring succesfuldt

entreprenørskab.

Læs mere om projektet http://www.tre-to-en.nu/ og

om Jonathan Løw på www.listenlouder.dk

 Fotograf: Greg McQueen

Kontakt

Jonathan Loev

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag