20 . June , 2013

Deadline nærmer sig: Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse er for mange selvstændige regnskabets time. Jo mindre, du har haft styr på den skattemæssige side i løbet af året, jo mere spændende bliver det. Når selvangivelsen bliver afleveret, ved vi, om vi skal på sommerferie eller tømme opsparingen for at betale restskat. SKAT ved meget i forvejen. Har du haft løn, dagpenge eller tilsvarende ved siden af virksomheden, vil selvangivelsen på SKATs tast-selv være forud udfyldt med nogle forslag, du bare skal godkende. Men der er også meget, de ikke ved. Derfor er virksomhedens bogførte regnskab helt nødvendigt at have ved hånden, når indberetningen på tast-selv foregår.

Renter Til trods for, at virksomheden har sin egen Nemkonto, kan SKAT og bankerne tilsammen ikke skelne mellem, hvad der er private renteindtægter og -udgifter, og hvilken del, der tilhører firmaet. Derfor er det almindeligt, at de beløb, som SKAT foreslår i rubrikkerne om renter (rubrik 31 og 42), er forkerte og skal korrigeres for den del af bankrenterne, som er bogført i virksomhedens regnskab. Virksomhedens over- eller underskud skal angives i rubrik 111 eller 112. Men spørgsmålet om, hvor mange felter, der herudover skal udfyldes, afhænger ikke af bundlinjen men af omsætningen: Hvis omsætningen er under 300.000 kr., kan man springe punkt 320 -335 på virksomhedsskemaet/regnskabsoplysninger over. Netop de punkter, som volder flest kvaler. Det betyder ikke, at de personligt ejede virksomheder med en indkomst på under 300.000 kr. slipper for at føre regnskab. SKAT kan til enhver tid rekvirere yderligere oplysninger. Ikke desto mindre gør det opgaven med udfyldelsen af selvangivelsen lettere for de nystartede og meget små virksomheder.

Balancesummen De fleste slipper dog ikke for regnskabsoplysningerne i rubrik 320-335. Med et bogført regnskab, som er skattemæssigt afstemt, kan stort set alle regnskabsoplysningerne aflæses direkte. SKAT vil vide noget om virksomhedens vareforbrug, salgsfremmende omkostninger, køb og salg af anlægsaktiver og så videre. Det er til at svare på. Men de beder også om at få oplyst ”balancesummen”, og det er næsten et trickspørgsmål. Balancesummen er hvor mange aktiver og passiver virksomheden har – og SKAT ville få det samme tal fra os ved at bede om ”De samlede aktiver”, hvilket ville være mere hensigtsmæssigt, da det er et udtryk, som alle, som har en virksomheds regnskab i hænderne, kender og forstår.

Virksomhedsordningen Der er mulighed for at vælge at blive beskattet efter virksomhedsordningen (rubrik 147-152). Denne ordning går ud på, at selvstændige kan vælge kun at blive beskattet af den del af virksomhedens overskud, som hæves ud til privatforbrug. Den del, der bliver stående som opsparing i virksomheden, acontobeskattes med 25%. Man kan sige, at virksomhedsordningen kan bruges til at planlægge sin skat. Brugt med omtanke kan den bruges som en del af skatteoptimeringen. Dog skal man passe på, for når virksomheden lukkes, kan der falde en stor skat til betaling, hvis der ikke er taget højde for opsparing gennem mange år, ved også at indbygge en ”nedsparingsperiode”.

Virksomhedsordningen er mest relevant for personer, som tjener mere, end de har brug for at hæve privat, eller hvis virksomheden har meget store renteudgifter. Mange selvstændige vælger at hæve op til topskattegrænsen, og lader det beløb, der er i overskud herudover, indgå i virksomhedsordningen. Der er særlige krav til dokumentationen, og det er relevant at kontakte en revisor eller anden rådgiver, hvis du har ondt i topskatten og overvejer virksomhedsordningen.

Indtil for få år siden var der kø foran SKATs postkasse den 1. juli om aftenen af selvstændige, som skulle aflevere rettidigt for at undgå de dagbøder, der følger med forsinket aflevering. Men det er slut nu: Alle skal aflevere elektronisk på SKATs tast-selv løsning – og datoen er stadig senest 1. juli.

Denne artikel blev bragt i magasinet IVÆRKSÆTTEREN nr. 75. Magasinet udkommer 8 gange årligt, og et abonnement koster 399 om året + moms. Du kan lige nu tegne abonnement, hvor du modtager de to første magasiner for kun 49 kr. Abonner ved at klikke her

Alt materiale på IVAERSAETTEREN.dk er beskyttet af ophavsret. Dele af artikler og portrætter må refereres med tydelig kildehenvisning. For brug af materiale og artikler til undervisningsbrug mm, kontakt IVÆRKSÆTTERENs redaktion på info@ivaerksaetteren.dk

Kontakt

Anette Sand

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag