04 . November , 2011

Fradrag for kurser – til chefen og de ansatte

Når der er tale om uddannelsesudgifter, ligger skellet mellem ansatte på den ene side og selvstændige med personligt ejede virksomheder og hovedanpartshavere, som har bestemmende indflydelse på selskabet på den anden.Det gælder dog for begge, at hvis kurset er fradragsberettiget, så omfatter fradragsretten både kursusafgift, undervisningsmateriale, befordring til og fra kurset, eventuelle overnatninger og mad (i det omfang kurset forhindrer kursusdeltageren i at spise hjemme).

Kurser og uddannelse til ansatte Personalets uddannelse er normalt fradragsberettiget. Betingelsen er, at kurset ikke udelukkende har privat karakter og i en eller anden form tjener virksomhedens interesser. Det vil sige, at der er ret brede rammer: Vi må ikke betale for medarbejderens hobbykurser, men ud over undervisning, som relaterer sig til det fag, medarbejderen beskæftiger sig inden for, kan der være tale om kurser af almen interesse, f.eks. sprog, ledelse og samarbejde, økonomi og meget mere.

Kurser til selvstændigt erhvervsdrivende Hvor kriteriet for kurser til ansatte er brede, er de meget smallere for de selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer/hovedanpartshavere i selskaber: For at kunne trækkes fra, skal et kursus have ”direkte tilknytning til indkomsterhvervelsen”.

Det vil sige, at der skal være en helt entydig sammenhæng mellem kurset (konferencen, seminaret, studierejsen eller workshoppen) og muligheden for at drive sin virksomhed – altså den hellige gral: Erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det betyder at du får fradrag for kurser som vedligeholder din viden og viden som ligger i naturlig forlængelse af den viden du allerede har, men ikke kurser som giver dig nye kompetencer. Advokaten kan således få fradrag for kurser om ny lovgivning, men ikke kurser indenfor et helt andet fag.

SKAT pointerer flere steder på deres hjemmeside, at fradrag for kurser skal baseres på en konkret vurdering af hvert enkelt tilfælde. Så det kan godt være, at et kursus bliver godkendt for en virksomhed men ikke for en anden. Heller ikke i samme branche.

Du er derfor henvist til at vælge en af to muligheder: Søge om et bindende forhåndssvar, hvis der er tale om kurser af et vist omfang, og hvor der kan være usikkerhed om fradragsretten. Eller du kan selv foretage en vurdering: Har kurset et indhold som virker rimeligt og naturligt i forhold til din virksomhed? Er årsagen til, at du vil på kurset begrundet i virksomhedens behov eller er der andre motiver?

Vi har kun sjældent oplevet, at kurser af et beskedent omfang, er blevet afvist. Heller ikke selvom kursernes temaer har været af generel karakter. For eksempel kan deltagelse i netværksdage og konferencer, hvor der er foredrag og workshops have en betydning for virksomhedens salg på grund af det netværk, man kan opbygge og vedligeholde ved den type arrangementer. Så selvom begivenheden er af generel karakter, kan det samlede udbytte for virksomheden være stort – og dermed fradragsberettiget alligevel.

Kontakt

Anette Sand

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag