18 . October , 2011

Medarbejdere og ferie - hvem bestemmer hvad?

Ferieloven giver ret til fem ugers ferie. Hverken mere eller mindre. Både den 6. ferieuge og eventuelle ferie-fridage er rettigheder, som er forhandlet frem enten ved en overenskomst eller i de individuelle aftaler om løn og arbejdsforhold.Mange mindre virksomheder er ikke omfattet af overenskomst og følger derfor reglerne i ferieloven. Der er dog ikke noget i vejen for, at medarbejderen selv bekoster ekstra fri- eller feriedage, hvis du som chef kan acceptere det. En feriedag koster 4,8% af månedslønnen, så hvis dine medarbejdere holder ekstra, selvbetalte feriedage, er det beløbet, der skal trækkes i lønnen.

Hovedferie og restferie Det er dig som arbejdsgiver, som placerer ferien. Men det skal ske efter at have hørt medarbejdernes ønsker og i det omfang, det kan lade sig gøre under hensyn til virksomhedens drift, skal medarbejdernes ønsker imødekommes. Vi taler om to typer ferie: Hovedferie og restferie. Medarbejderne har ret til mindst 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj – 30. september. Det kaldes for hovedferien – eller sommerferien. Forældre med skolesøgende børn skal som altovervejende hovedregel have mulighed for at holde hovedferien i skolernes sommerferie. Resten af ferien (restferien) skal også fortrinsvis lægges med fem feriedage – altså en hel uge – ad gangen men skal ikke ligge inden for ferieperioden 1. maj – 30. september. Den regel kan dog fraviges ifølge ferielovens §14, stk. 3, hvis det er ønskelig af hensyn til virksomhedens drift. Varsler Hovedferien skal varsles mindst tre måneder i forvejen. Det vil sige, at hvis sommerferien skal afholdes i juli måned, skal medarbejderne have datoerne at vide inden 1. april. Den øvrige ferie – restferien – skal varsles med mindst en måned. Det er vigtigt at overholde varslerne for at bevare planlægningsretten. Kun ”hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt” kan man inddrage en allerede varslet ferie, og i så fald skal medarbejderne have kompensation for eventuelle økonomiske tab – f.eks. hvis en købt ferie ikke kan aflyses. Man kan aldrig kalde medarbejdere hjem fra en ferie, de allerede er startet på.

Interne regler Sørg for at få formuleret nogle regler for, hvordan ferien afholdes i din virksomhed. Selvom du kun har en enkelt medarbejder, er det rart for denne at vide, hvordan reglerne er: Hvor meget kan man planlægge selv, må man holde enkeltstående feriedage eller skal ferien planlægges i hele uger, og i givet fald: Må man bruge en uges ferie på at holde fri fem mandage i træk? Og hav et ferieskema, så der ikke bliver diskussion om, hvor meget ferie en medarbejder har brugt. Måske skal du også lave nogle interne regler for dig som chef: Husk at få holdt din ferie.

Kontakt

Anette Sand

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag