10 . March , 2011

Flere og flere sætter i værk

Det går frem for iværksætteriet i Danmark. De nyeste tal viser en stigning i antallet af nyetablerede virksomheder i de sidste måneder af 2010, og tendensen rækker ind i det nye år, hvor vi i januar kunne byde velkommen til ca. 60 nye CVR-numre om dagen. Det er rigtig gode tal. Nu gælder det om at give de 60 nye virksomheder de rette betingelser for at udvikle sig og skabe vækst og arbejdspladser i landet.Lige nøjagtig betingelserne for vækst og udvikling ser imidlertid ud til ikke at være så gode. Kigger man på de seneste måneders konkursstatistikker, vidner de ganske vist om et fald i den samlede mængde konkurser, men desværre fortæller de samtidig, at rigtig mange af de allermindste virksomheder går konkurs. Og af dem er mange iværksættere. Mange af konkurserne skyldes naturligvis det aktuelle økonomiske klima, og den mangel på kunder og likviditet, finanskrisen medfører. Det kan vi ikke umiddelbart gøre noget ved, ikke alene i hvert fald, men noget må vi da kunne gøre – eller hvad? I DIF er holdningen helt klart ja! Hvad gør vi så for at hjælpe de danske iværksættere?

Vi skubber til politikerne DIF arbejder løbende på at gøre livet lettere for iværksætterne i Danmark. Vi forsøger at præge dagsordenen, når politikerne taler om iværksætteriet og dets vilkår i Danmark. Vi har blandt andet ytret vores holdning om den såkaldte iværksætterskat, de fem milliarder kroner i risikovillig kapital som pensionskasserne skal bidrage med og de urimelige forskelle, arbejdsmarkedslovgivningen gør på selvstændige og lønmodtagere. Mens det kan være svært at styre de ydre omstændigheder, som i høj grad bestemmes af politikerne og de love og regler, de opstiller for iværksætterne, er det til gengæld muligt for den enkelte iværksætter at styre sin virksomhed, hvis han er ordentligt klædt på til udfordringen. Og udfordringer er der nok af. En af de udfordringer er finansiering. Ikke alene kan forkert finansiering af en virksomhed koste virksomheden på bundlinjen i form af høje renter og ufordelagtige tilbagebetalingsvilkår, det kan også give iværksætteren så mange udfordringer og bekymringer, at han eller hun bruger for meget energi på økonomien, og ikke længere har tilstrækkeligt fokus på salg og udvikling af forretningen og dens produkter. Det er derfor hamrende vigtigt, at den enkelte iværksætter har styr på finansieringen. DIF afholder i samarbejde med Ejerlederne finansieringskonferencer til maj, hvor du som iværksætter er velkommen til at komme og forhåbentlig blive bedre klædt på til at vurdere finansieringen af din virksomhed. Men finansiering er kun en enkelt ting, iværksættere skal tage stilling til - der er mange andre emner, der skal være styr på. Og vi kan jo ikke vide alt selv. Vi skal netværke os til viden Det er vigtigt, at vi som iværksættere har adgang til den viden, vi ikke selv ligger inde med. Mange iværksættere kan derfor have utrolig stor gavn af at deltage i netværk, hvor andre iværksættere med andre kom petencer også deltager. Derigennem kan man som iværksætter få uvurderlig sparring, og få andres syn på, hvordan man kan gribe en problemstilling an. Der er næsten altid en eller anden, som har erfaringer med det problem, du står over for, og der er som bekendt ingen grund til at genopfinde den berømte dybe tallerken. Et godt netværk kan være genvejen til gode og rettidige løsninger på dine udfordringer. Vi tager vores egen medicin Det er i samme ånd vi har struktureret den rådgivning, vores medlemmer kan få gennem Dansk Iværksætter Forening. Det har nemlig aldrig været planen, at DIF skulle opbygge kompetencer på alle de områder, iværksættere bevæger sig inden for. Det ville gøre det meget dyrere at drive foreningen, og det ville gøre det nødvendigt at hæve kontingentet for alle foreningens medlemmer. Det er vi ikke interesserede i. I DIF vil vi meget hellere gøre som vi opfordrer vores medlemmer til at gøre - omgive os med folk, der har de kompetencer, vi ikke selv har. Derfor indgår vi løbende aftaler med forskellige partnere, som ligger inde med den viden og de kompetencer og produkter, vi ikke har internt i foreningen. Når vi har opbygget foreningen på den måde, er det også et udtryk for respekt for vores medlemmer. DIF er en non-profit-organisation, og vores fornemste opgave er at hjælpe danske iværksættere. Derfor ønsker vi ikke, at vores medlemmer skal betale i dyre domme for services, de aldrig bruger. Vi vil hellere sørge for, at vi har de rigtige varer på hylderne, som kan hjælpe vores medlemmer til at få succes med deres virksomhed. 

Kontakt

Hans Joergen Dalum

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag