21 . January , 2011

Fra succesfuld iværksætter til god leder

Hvert år forsøger cirka 20.000 iværksættere at gøre deres idé til virkelighed. Nogle fejler, nogle lykkes, og for enkelte viser det sig, at deres idé har potentialet til at blive en vækstvirksomhed. I Danmark er vi rige på idéer, og vi har – heldigvis – også mange, som tør gøre deres idéer til virkelighed. Men når vi ser på antallet af vækstvirksomheder – både blandt de etablerede og de nyetablerede, så er tallene ikke så prangende. Der er behov for at styrke vækstlaget i Danmark. Vi skal have flere iværksættere, der har lysten og evnerne til at lede en virksomhed ind i et vækstforløb. Og det er ikke uden problemer – for nogle af de styrker, der kendetegner en iværksætter og for dens sags skyld også ejeren af den lille virksomhed med ti ansatte, kan nemt blive en svaghed, når man lige pludselig skal lede en virksomhed i vækst.

Man kan ikke det hele selv Det er ikke en naturlov, at en succesfuld iværksætter også er en god leder. En af udfordringerne, du som iværksætter løber ind, når virksomheden vokser, er behovet for at uddelegere. De første par år kan det godt være, at du både kan være direktør, salgschef, indkøbschef, produktudvikler, produktionschef og økonomichef. Men skal virksomheden vokse, så skal du turde uddelegere ansvaret og opgaverne. Når man selv har startet virksomheden, og har haft fingrene nede i samtlige detaljer, så kan man nemt komme til at føle, at andre ikke kan gøre det ligeså godt som én selv. Selvom det kan være smertefuldt at lade andre tage over, er man nødt til at erkende, at der kun er 24 timer i et døgn, og at man ikke kan være verdensmester på alle områder.

Bevar motivation og virkelyst Men selv om virksomheden vokser, og der kan være behov for at uddelegere og ”professionalisere” virksomhedens ledelse, så er det samtidig også vigtigt, at det ikke sker på bekostning af de styrker, som en iværksættervirksomhed har. Når iværksættervirksomheder vinder over større virksomheder, så skyldes det ofte, at de store virksomheder er blevet ufleksible og har mistet den ”iværksætter-ånd”, som var grundlaget for deres oprindelige succes. Det er vigtigt at bevare dette ”drive”, selvom virksomheden vokser. Her bliver samspillet mellem iværksætteren og medarbejderne afgørende.

Den entreprenante leder Dermed også sagt, at svaret ikke nødvendigvis er, at iværksætteren bare skal ansætte en professionel direktør til at lede virksomheden. Den rette løsning afhænger naturligvis af den enkelte virksomhed, og hver løsning har sine fordele og ulemper. Lidt karikeret, så kan man sige, at iværksætteren som leder er kendetegnet ved hans evne til hurtigt at opdage nye forretningsmuligheder og reagere her på. Iværksætteren tager gerne en chance – nogle vil kalde det en kalkuleret risiko. Ulempen kan være, at iværksætteren skifter fokus så hyppigt, at medarbejderne ikke ved, hvilken vej de skal gå. Den ”professionelle manager” er kendetegnet ved hans evne til at agere strategisk, og han arbejder efter de langsigtede mål. Den ”professionelle manager” hader usikkerhed og risiko. Ulempen er her, at ”manageren” overser oplagte forretningsmuligheder i markedet. I alle virksomheder er der behov for begge egenskaber, og din opgave som iværksætter er at sikre det rigtige match. Og hvor du gennem en klar vision, nogle konkrete mål viser vejen for medarbejderne. Og så husk at uddelegere opgaverne og ansvaret. Det er ikke kun internt i organisationen, at du som iværksætter skal være opmærksom på at uddelegere opgaver og inddrage andre personer. Ved at få etableret et professionelt og fagligt netværk rundt om dig så får du adgang til nyttige ressourcer, kompetencer og sparring, som kan hjælpe dig med at lede din virksomhed succesfuldt gennem et vækstforløb.

 

Kontakt

Sune K. Jensen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag