11 . November , 2010

Skal jeg have en direktørkontrakt i mit eget selskab?

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 10.9px; font: 7.0px Antenna Light} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-indent: 8.5px; line-height: 10.9px; font: 7.0px Antenna Light} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-indent: 8.5px; line-height: 10.9px; font: 7.0px Antenna Light; min-height: 8.0px} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 10.9px; font: 7.0px Antenna Light; min-height: 8.0px} span.s1 {letter-spacing: -0.1px}

Jeg er ansat som direktør i mit eget ApS. Jeg er firmaets eneste ansatte, og har ikke nogen bestyrelse. Mit spørgsmål er derfor, om det er et krav, at jeg har en direktørkontrakt – det er jo bare en aftale med mig selv? Hvis ja, hvad skal den så som minimum indeholde?

Der er to indgangsvinkler på dit spørgsmål. Der er en ansættelsesretlig vinkel og en selskabsretlig vinkel.

Der findes en lov, der i daglig tale kaldes ansættelsesbevisloven. Denne lov foreskriver, at en arbejdsgiver har pligt til skriftligt at oplyse alle lønmodtagere om alle væsentlige ansættelsesvilkår. En direktør er ikke omfattet af denne lov, hvorfor selskabet efter denne lov ikke har pligt til at oplyse en direktør om alle væsentlige ansættelsesvilkår. I henhold til den ansættelsesretlige vinkel er der derfor ikke pligt til at udarbejde en skriftlig kontrakt. Loven kan dog få stor betydning for dig, hvis du på et tidspunkt skal til at ansætte personale.

Som udgangspunkt er alle aftaler, der indgås i Danmark, gyldige, uanset om de indgås skriftligt eller mundtligt. Der findes dog rundt omkring i lovgivningen bestemmelser, der fastslår, at visse aftaler skal være skriftlige for at være gyldige.

Selskabslovens §127, stk. 2 har følgende ordlyd: ”Aftaler, som indgås mellem en enekapitalejer og kapitalselskabet, er kun gyldige, hvis de affattes på en måde, som senere kan dokumenteres, medmindre der er tale om aftaler på sædvanlige vilkår som led i et løbende mellemværende.”

Denne bestemmelse omfatter også dit selskab. Jeg kan ikke af dit spørgsmål se indholdet af den aftale, der er lavet mellem dig og selskabet, men konsekvensen af at man ikke kan dokumentere en aftale mellem dig og selskabet, er, at man risikerer, at den ikke er gyldig. Dette kan særligt få betydning, hvis selskabet en dag skulle gå konkurs.

Der bør derfor laves en aftale, der kan dokumenteres, hvilket kan gøres ved at lave en skriftlig kontrakt. Denne aftale skal beskrive indholdet af den aftale, der er indgået mellem dig og selskabet. Sådan en aftale kan din advokat hjælpe dig med.

 

Advokat Christian Vestergaard, ADVODAN 

Vejen, e-mail: cves@advodan.dk, 

tlf. 75360066

 

 

Kontakt

ADVODAN

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag