28 . October , 2010

Multimedieskatten – alt eller intet

Den nye multimedieskat erstatter ”fri telefon” og ”blandet brug af internet og pc i hjemmet”. Ordningen medfører, at alle, som får stillet telefon, internet eller hjemmearbejdsplads til rådighed fra virksomheden – både ansatte og ejere – bliver beskattet af 3.000 kr. årligt.

Der er tale om en rådighedsbeskatning. Det vil sige, at skatten skal betales, hvis personen har rådighed over et af de goder, som multimedieskatten omfatter. Uanset om godet bruges eller ej. Medarbejdere kan mod en skriftlig aftale blive fritaget for multimedieskatten – det kan selvstændigt erhvervsdrivende ikke.

Det er nu heller ikke så galt endda. Det er jo kun skatten af 3.000 kr., der betales, og for det kan fastnettelefonen, mobiltelefonen, internettet og hjemme-pc trækkes fra i virksomhedens regnskab uden yderligere egenbetaling. Både anskaffelsen og de løbende udgifter.

Der skal dog være tale om sædvanlige udgifter. Til sædvanlige udgifter hører hverken donationer og parkeringsudgifter, betalt over mobiltelefonen eller store fladskærme, ophængt på stuevæggen. Og når det gælder fastnettelefonen er det en betingelse, at den også bruges i embedets medfør. 

Børns mobiltelefoner hører ikke under ordningen. Heller ikke selvom de bliver multimediebeskattet – ordningen gælder kun for personer, som udfører et stykke arbejde for virksomheden. 

 

Fordel eller ulempe

For mange er multimedieskatten en fordel i forhold til tidligere, hvor der skulle ske vurderinger og beregninger af egenandele. Vi er mange, som slipper billiger end hidtil. Men for de, som stort set intet betalte for ”fri telefon”, fordi der forekom en egenbetaling for eksempel af teenagernes telefoner, er det en ulempe. Samtidig vil en del familier blive ramt af, at der nu skal betales mulitmedieskat for alle, som har stillet goder til rådighed, ofte to voksne i en familie, hvor man før kunne nøjes med en enkelt beskatning af fri telefon.

 

Moms

Nogle tjener på det, andre taber – men for alle er der tale om en forenkling. Bortset fra et enkelt område: Momsreglerne er ikke fulgt med! Det vil sige, at der kun er momsfradrag for del del af momsen som vedrører virksomhedens aktiviteter. Bruger du din mobiltelefon 50% i virksomheden og 50% privat, er der altså tale om et halvt momsfradrag. Det kan endda gå for virksomheder, hvor kun ejeren arbejder, men er der tale om et lidt større selskab med måske 50 medarbejdere, vil hver i princippet skulle have sin egen momskode. Det samme gælder for internettet og fastnettelefonen. I praksis kan det være umuligt at vurdere – og da må man foretage et kvalificeret skøn.

 

Praktisk

Medarbejdere og ejere af selskaber, som modtager A-indkomst, skal beskattes af 250 kr. månedligt på lønsedlen. Andre selvstændige får det ordnet i forbindelse med årsopgørelsen, første gang for 2010.

 

Kontakt

Anette Sand

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag