28 . October , 2010

Hvor store rykkergebyrer må jeg opkræve?

Jeg har tre spørgsmål omkring inddrivning af gæld fra mine debitorer: Jeg er i tvivl om, hvor meget jeg må pålægge i rykkergebyrer, hvor mange rykkere jeg må sende, og hvor stort beløbet skal være for at jeg må sende en debitor til inkasso – og er det beløbet inklusiv rykkergebyrer, man sender til inkasso?

I henhold til Renteloven må du kræve 100 kr. i gebyr pr. afsendt rykker. Det er en betingelse for pålæg af gebyr, at rykkerbrevene afsendes med minimum 10 dages mellemrum, og første rykker kan naturligvis først afsendes efter overskredet forfaldsdato. Der kan afsendes højest tre rykkere pr. forfalden fordring, og vil man herefter oversendes kravet til inkasso, er det vigtigt, at der i sidste rykker anføres, at ”beløbet imødeses inden 10 dage, idet sagen i modsat fald vil blive sendt til inkasso med yderligere renter og omkostninger for Dem til følge”.

Sendes sagen herefter til inkasso hos advokat, vil denne pålægge yderligere 100 kr. i inkassogebyr. Disse omkostninger skal dække kreditors omkostninger ved oversendelsen – kopiering, forsendelse etc.

Det er i øvrigt vigtigt at bemærke, at det ikke er en betingelse, at der sendes tre rykkerskrivelser før sagen overgives til inkasso, når blot debitor får inkassovarslet. Afgivelse af inkassovarsel er vigtigt fordi debitor ellers ikke hæfter for efterfølgende inkassoomkostninger.

I relation til spørgsmålet om overgivelse til inkasso findes ingen beløbsgrænse, men det er det samlede krav, forfalden hovedstol, påløbne renter og gebyrer, der opkræves.

  

Advokat Trine Brønsgaard, ADVODAN Maribo, trbr@advodan.dk, 46 14 59 00

 

Kontakt

ADVODAN

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag