28 . October , 2010

Hvad skal med i konkurrenceklausulen?

Vi er tre partnere, der starter fælles firma. Vi vil gerne have en konkurrenceklausul med i vores ejeraftale for at sikre os mod en fremtidig uenighed, hvor den ene af os vælger at forlade firmaet for at starte et konkurrerende firma. Er der særlige forhold, vi skal være opmærksomme på her? Hvor lang tid efter et brud er det normalt at konkurrenceklausuler forbyder opstart af konkurrerende virksomhed?

Ved udfærdigelse af en konkurrenceklausul er der flere forhold, der skal tages i betragtning: 

• Hvilke handlinger/produkter skal anses for konkurrerende?

• Hvilket geografisk område, skal klausulen omfatte?

• Skal klausulen alene omfatte konkurrerende selvstændig virksomhed eller også ansættelse hos en konkurrent?

• Hvor lang tid skal klausulen være gældende?

Konkurrenceklausuler omfattes af aftalelovens §38, der fastslår, at en konkurrenceklausul ikke er bindende for så vidt den med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne mod konkurrence, eller hvis den på urimelig måde indskrænker den forpligtedes adgang til erhverv.

Der kan ikke opstilles faste grænser for, hvor lang tid en konkurrenceklausul tidsmæssigt kan udstrækkes, idet dette afhænger af de konkrete omstændigheder. I almindelighed vil det dog nok være vanskeligt at håndhæve konkurrenceklausuler udover en periode på 3-5 år.

Til sikring af, at konkurrenceklausulen overholdes bør der aftales en bod i tilfælde af overtrædelse. Bodens størrelse bør fastsættes således, at den motiverer til overholdelse.

Udover en konkurrenceklausul kan I overveje en kundeklausul, hvorved forstås en aftale om at en udtrædende part indenfor en aftalt tidsperiode ikke må rette henvendelse til virksomhedens kunder. 

Der er således tale om et ganske komplekst forhold, hvor afbalanceringen af på den ene side beskyttelsen af den fortsættende virksomhed og på den anden side den udtrædende parts mulighed for at komme videre nøje skal overvejes, og jeg vil anbefale jer at drøfte den præcise udformning af bestemmelserne med jeres advokat.

 

Advokat Jacob Schousgaard, ADVODAN 

Thisted, jacs@advodan.dk, 97922888 

 

 

Kontakt

ADVODAN

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag