05 . May , 2010

Hvornår skal din virksomhed sælges?

For de fleste iværksættere ligger et eventuelt salg af deres virksomhed i en fjern fremtid, og derfor fylder det ikke særlig meget i deres daglige overvejelser. Og spørger man iværksætterne, om de har en exit-strategi, så kigger de fleste lidt underligt på én og svarer noget i stil med, at de skam har travlt med at udvikle og sikre væksten i virksomheden.Det skyldes i mange tilfælde to misforståelser. Folk har en tendens til at sætte lighedstegn mellem en exit-strategi og det at afvikle virksomheden. Ligesom folk også har en tendens til at sætte lighedstegn mellem en exit-strategi og det at have en fast nedskrevet plan. Det at have en exit-strategi er derimod en løbende proces. Spørger man de samme iværksættere, hvad de laver om 10 eller 20 år, så vil mange svare, at de har solgt virksomheden, eller at virksomheden har udviklet sig til en vækstvirksomhed. Uanset om forventningerne er at sælge virksomheden eller vækst, så er der behov for, at du aktivt forholder dig til dit ejerskab af virksomheden, hvis forventningerne skal opfyldes. Gør dig selv undværlig I mange virksomheder er iværksætteren lig virksomheden. Den administrerende direktør hedder Niels Andersen, og det samme gør kundechefen, indkøbschefen og fabrikschefen. Det kan være en fordel i det daglige, men den dag du står overfor at skulle sælge virksomheden, så skal andre kunne træde ind og overtage din rolle uden at tabe kunder, medarbejdere eller lignende på gulvet. Af samme årsag ser eksempelvis banken på, om du har en exit-strategi, da det øger sandsynligheden for, at de får deres penge retur. En exit-strategi er en plan for, hvordan du selv gør dig undværlig, og sikrer virksomhed- ens fortsatte vækst og udvikling. Få bedre kort på hånden Det at have en exit-strategi har dermed ikke kun betydning i forbindelse med et eventuelt salg. Hvis du får behov for at låne et større beløb, eller få en partner ind i virksomheden, så vil både banken, investoren eller en evt. partner være interesseret i at få at vide, hvad fremtidsplanerne er, ikke kun for virksomheden, men også for dig. En klar exit-strategi forbedrer altså også din ”kreditscore” nede i banken. Også på en række andre områder får du bedre kort på hånden ved at arbejde strategisk med virksomhedens ejerskifte, også selvom ejerskiftet ligger mange år ude i fremtiden. Ved at forholde dig til dine egne fremtidsplaner og din vision for virksomheden bliver du samtidig nødt til at fokusere på de forhold, som kan øge eller mindske værdien af din virksomhed. Endelig så ved man aldrig, hvad fremtiden bringer. Som iværksætter ved man, at det om noget er sandt. Men bare fordi man ikke kan forudsige fremtiden, så betyder det ikke, at man ikke skal planlægge og forholde sig til den. Du kan pludselig blive ringet op af en køber, som spørger, om du er villig til at sælge virksomhed – hvad nu? Har du en idé om, hvad din virksomhed er værd, så du kan vurdere tilbuddet? Og er virksomheden overhovedet salgsklar? Forarbejdet De færreste når at købe og sælge flere virksomheder, og dermed er det også naturligt, at de fleste står noget famlende overfor processen. I en exit-strategi bør du forholde dig til både de hårde (de juridiske, økonomiske og skattemæssige konsekvenser) og de mere bløde (de ledelsesmæssige, organisatoriske og medarbejdermæssige konsekvenser) elementer af et ejerskifte. Du skal ikke have beskrevet alle elementerne ned i mindste detalje, men det er vigtigt, at du får et overblik og det overblik kan både en bestyrelse og en rådgiver være med til at give dig. I de første par år kan det være tilstrækkeligt, at din exit-strategi indeholder overvejelser om: •  Hvordan du sikrer, at virksomheden kan fungere, selvom du skulle blive ramt af sygdom og i kortere eller længere tid ikke vil være i stand til at lede virksomheden, •  Hvad du vil gøre, hvis en investor stiller krav om en ejerandel, for at være med til at finansiere væksten i din virksomhed, •  Hvorvidt medarbejderne skal have en andel af virksomheden.

Ovenstående viser, at et ejerskifte ikke kun er en finansiel beslutning, men i høj grad også er en ledelsesmæssige og strategisk beslutning. Og det kan derfor være en god idé at etablere en professionel bestyrelse, hvor du bl.a. kan drøfte exit-strategien – hvornår vil det eksempelvis være relevant at invitere en ekstern investor indenfor? Gennem din bestyrelse får du også adgang til et netværk af ressourcer og kompetencer, som kan være med til at understøtte din virksomheds udvikling og vækst.

EjerskifteDanmark For at styrke virksomheder, der står overfor et ejerskifte, har Erhvervs- og Byggestyrelsen sammen med DI og en række andre erhvervsorganisationer etableret netværket EjerskifteDanmark. Første resultat af arbejdet i EjerskifteDanmark er en ny ejerskifte-portal på StartVækst.dk.

Kontakt

Sune K. Jensen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag