05 . May , 2010

Forretning eller fornøjelse – om at rejse på virksomhedens regning

Når du rejser i embeds medfør, er der frit valg: Du kan enten få udgifterne betalt efter regning eller rejsegodtgørelse efter statens takster. Rejsegodtgørelsen – eller i daglig tale: diæterne – er et fast beløb, som kan udbetales til dækning af kost og logi, uden den rejsende skal aflevere dokumentation for, hvordan pengene er anvendt. Fra 2010 er der kommet nogle begrænsninger i forhold til diæterne: Som ejer må du max. udbetale 50.000 kr. til dig selv pr. år i diæter. Alt rejseaktivitet derudover skal være faktiske udgifter, dokumenteret bilag for bilag. Udbetaler du diæter til en ansat, gælder denne grænse ikke. Hvis lønmodtageren ikke får diæterne udbetalt men i stedet medtager dem på selvangivelsen, er grænsen derimod gældende. Erhvervsmæssige rejser Nogle rejser er ligetil: tre dages besøg på en messe eller en uge, hvor der kan faktureres for hver dag, giver ingen anledning til spørgsmål. Men SKAT og selvstændige erhvervsdrivende er jævnligt uenige om, hvornår en rejse er erhvervsmæssig, hvis ikke rejsen vedrører direkte indtægtsgivende aktiviteter.  Studieture er et godt eksempel: For at være fradragsberettiget i virksomheden, uden at den rejsende bliver personlig skattepligtig, skal studieturen have direkte relevans for den indtægtsgivende virksomhed. Der skal være et stramt, relevant program, og der skal stort set ikke være plads til almindelige turistmæssige aktiviteter. På SKATs hjemmeside kan du finde ligningsvejledningen for erhvervsdrivende, og i afsnit E.B.3.2 om rejseudgifter er der talrige eksempler på, hvor lidt der skal til, før en studietur anses som ikke-erhvervsmæssig. Rejser med henblik på at skabe bedre arbejdsbetingelser er også attraktive, set fra en fortravlet iværksætters side: At leje et sommerhus for at få ro til at færdiggøre et projekt – og hvorfor ikke på Mallorca, nu vi er i gang? Men nej – du må kun rejse til Mallorca på firmaets regning, hvis du har en kunde der, eller hvis du skal skrive en bog om Mallorca. At du bliver bedre til at arbejde ved at være i fredelige omgivelser, er ikke nok til, at udgiften bliver fradragsberettiget.

Forlængelse af en forretningsrejse Ved forretningsrejser kan virksomheden få fradrag for alle udgifter, også befordring frem og tilbage. Skulle du vælge at forlænge din forretningsrejse med et privat ophold, kan firmaet stadig betale flybilletten frem og tilbage samt opholdet i de dage, du er af sted for virksomheden. Så betaler du selv for de dage, du lægger til. Det er en god måde at få lidt fridage på i fremmede omgivelser, når nu man er af sted. Forretning for sig, fornøjelse for sig.

God tur!

Rejsegodtgørelsen udgør i 2010:

Kost: 455 kr. pr. døgn Overnatning: 195 kr. pr. døgn

Virksomheden kan vælge at betale for hotel efter regning men stadig udbetale kostbeløbet.

Hvis virksomheden betaler både kost og logi efter regning, kan den rejsende få udbetalt 25% af kostsatsen, kr. 113,75 kr. pr. døgn til diverse småfornødenheder.

Kontakt

Anette Sand

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag