06 . April , 2010

Må udlejer hæve lejen kraftigt?

Jeg driver et par butikker i København K. I det ene lejemål har udlejer pludselig varslet en kraftig forhøjelse af huslejen på næsten 25 pct. Selv om udlejer ifølge lejeaftalen er berettiget til at hæve huslejen, synes jeg denne pludselige stigning er både voldsom og urimelig, og den vil påvirke min forretning negativt i en forvejen vanskelig tid. Den er ydermere formentlig forårsaget af, at udlejeren har tabt penge på andre aktiviteter. Mit spørgsmål er derfor: Er der ikke begrænsninger i lejeloven for, hvor meget man kan hæve huslejen med inden for f.eks. et år? Eller er der andre måder, hvor på jeg kan gennemtrumfe en mindre lejeforøgelse end den, som udlejer har varslet?

Erhvervslejeloven indeholder ikke et maksimum for en lejestigning, men indeholder en del andre regler om lejeforhøjelser. Du anfører ikke i dit spørgsmål hvorfor stigningen er sket; Er det en aftalt årlig lejeregulering efter f.eks. prisindeks, er det en forhøjelse pga. stigning i ejendomsskat, forhøjelse af driftsomkostninger, eller er det blot en varsling med henvisning til reglerne om markedsleje i erhvervslejeloven? Erhvervslejeloven er et omfattende regelsæt, der regulerer forholdet mellem lejer og udlejer, herunder også spørgsmålet om lejens størrelse. Tilsvarende indeholder jeres lejekontrakt formentlig også en del aftaler om lejens størrelse. Ingen af disse regler indeholder dog en øvre grænse for en lejestigning. Er der tale om en lejestigning varslet efter reglerne om det lejedes værdi, skal stigningen dog fordeles over fire år med en fjerdel årligt. Du har selvfølgelig mulighed for at få prøvet, hvorvidt lejen er for høj og om varsling af forhøjelsen overholder lovens krav hertil. Herudover har du selv mulighed for at starte sag om lejenedsættelse. Det er derfor min anbefaling at du beder en advokat om at se på sagen for dig.

Advokat Rolf B. Ledertoug, ADVODAN Taastrup, role@advodan.dk, tlf. 46 14 50 13  

Kontakt

ADVODAN

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag