06. April , 2010

Er det domænesnylteri?

Hvor tæt skal et domænenavn være på mit, for at det kan betegnes som forsøg på at snyde sig til nogle af mine kunder? Vi driver et firma, hvor et andet firma har registreret et domænenavn, der på nær to bogstaver er identisk med vores, og som lyder næsten ens i udtale. Firmaet opererer ikke ellers under det firmanavn, som de har registreret som domæne. Hvad er praksis på området?I situationer hvor spørgsmålet omkring næsten identiske domænenavnsregistreringer kommer frem, bør der foretages en nærmere undersøgelse af de involverede parters tidsmæssige registrering af domænenavnene, og om der er i øvrigt er foretaget registreringer eller ibrugtagning af identiske varemærker. Herudover skal det afklares, om virksomhederne anvender domænenavnene til salg eller markedsføring af identiske eller beslægtede produkter.

Som spørgsmålet er formuleret forstår jeg situationen sådan, at den anden virksomhed i realiteten driver forretning under et andet navn end det domænenavn, som er registreret. Det er muligt, at den spørgende virksomhed derfor alene er udsat for typosquatting, som er et udtryk for, at en anden person eller virksomhed registrerer domænenavne, som er identiske med et allerede eksisterende domænenavn på nær få afvigelser i stavemåden alene for at snylte på et eventuelt udbredt kendskab til en eksisterende kendt hjemmeside. Organisationen DK Hostmaster, der er administrator af .dk-domænenavne, har indført en regel der bevirker, at sådanne typosquatting-registreringer kan suspenderes administrativt. Den krænkede part kan rette henvendelse til DK Hostmas-ter med en anmodning om suspension, men de følgende forudsætninger skal belyses og være opfyldt: 1. Den som har registreret det vildledende domænenavn må ikke have specielle rettigheder, eksempelvis have registeret et varemærke, som er identisk med det vildledende domænenavn. 2. Der skal være foretaget flere registreringer af lignede domænenavne, som tjener det vildledende formål af den registrerende part og endelig skal en fejltastning bevirke, at de som søger på internettet efter den krænkede parts hjemmeside ledes ind på den krænkende hjemmeside. Hvis den konkrete situation ikke kun begrænser sig til typosquatting, skal der foretages en mere nuanceret vurdering af, om den anden virksomhed har en saglig og beskyttelsesværdig interesse i at opretholde registreringen på baggrund af internetdomænelovens §12, som vedrører god domænenavnsskik, og om registreringen i øvrigt ville kunne være i strid med reglerne i varemærkelovgivningen, markedsføringsloven og eventuelt selskabslovgivningen. Under de rette forudsætninger vil domænenavne der stavemæssigt og udtalemæssigt ligger tæt op af andet domænenavn, kunne søges overført via Klagenævnet for domænenavne. Et godt eksempel til illustration af dette er afgørelserne i Klagenævnet for domænenavnes afgørelser nr. 2000-199 og 2000-200 fra juni 2002. I disse sager fandt klagenævnet, at registreringen af gogle.dk og guugle.dk skulle overføres til rettighedshaveren af GOOGLE, da navnene både lydmæssigt og visuelt var næsten identiske, og da der var tale forvekslelige ydelser.

Advokat Rasmus Brandt Jensen, ADVODAN Holbæk, rabj@advodan.dk, tlf. 59 43 44 45

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag