18 . February , 2010

Har et advisory board juridisk ansvar?

Jeg overvejer at få mig en bestyrelse, men har også overvejet muligheden for at “nøjes” med et såkaldt “advisory board”. Men inden jeg henvender mig til dem, jeg gerne vil have med, er jeg nødt til at vide, om der er noget formelt ansvar forbundet med at sidde med i et advisory board, lige som der er i en bestyrelse? Kan medlemmerne af advisory boardet med andre ord drages til ansvar på samme måde som bestyrelsesmedlemmer, eller er de kun – som navnet antyder – rådgivere?Et advisory board er defineret ved at være en samling af mennesker, der kan rådgive og vejlede direktøren/ejeren af en virksomhed, men er, hvilket der ligger i ordet, uden magt eller indflydelse når det drejer sig om selve ledelsen af virksomheden. Heri ligger den største  forskel i forhold til en professionel bestyrelse, idet bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutninger der skal gennemføres af direktionen, og forpligtet til at følge op på disse beslutninger, hvis direktionen ikke efterlever dem. Af samme årsag er der også en forskel på graden af det ansvar der er knyttet til at være medlem af et advisory board contra en bestyrelse. Hvis advisory boardet er offentligt kendt som en del af virksomheden og overfor f.eks. pengeinstitutet fremtræder som en bestyrelse, så vil advisory boardet kunne blive ramt af et ansvar på samme niveau. Hvis det derimod kun tjener som rådgiver og det er direktionen der træffer og udfører beslutningerne, så vil det blive meget svært at overføre et ansvar til advisory boardet.  

Advokat Niels Aamann, ADVODAN Grindsted nraa@advodan.dk , Tlf. 75 32 07 00  

Kontakt

ADVODAN

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag