08. February , 2010

Vis mig dit netværk, og jeg skal fortælle dig, hvad du er værd

Det kommer bag på en del iværksættere, når de står nede banken og skal låne penge, at banken ikke kun kigger på det konkrete projekt, men også kigger på, om virksomheden har en bestyrelse, og hvilke kompetencer der sidder i bestyrelsen. Og hvis virksomheden ikke har en professionel bestyrelse, om iværksætteren så på anden vis har stærke sparringspartnere. Logikken er, at dit netværk i høj grad afgør, hvad du er værd.
Gennem dine netværk kan du trække på en lang række kompetencer og viden. Du bør derfor arbejde målrettet og fokuseret med dine forretningsmæssige netværk. En mulighed er at etablere en professionel bestyrelse.
For en del iværksættere vil det at etablere en professionel bestyrelse måske i første omgang være at skyde gråspurve med kanoner, men så kan du eksempelvis starte med at have et enkelt professionelt bestyrelsesmedlem eller en advisor tilknyttet din virksomhed.

Fokus og viden
Styrken ved at have en professionel bestyrelse er, at de hjælper dig med at holde fokusset på strategien, så du undgår hovsa-løsninger, og du får et forum, hvor du i fuld fortrolighed kan drøfte bl.a. de ledelsesmæssige og medarbejdermæssige udfordringer i virksomheden.
Gennem en bestyrelse får du udvidet virksomhedens viden og kompetencer. Viden og kompetencer, som kan være vigtige, hvis du eksempelvis vil ind på nye markeder, skal ansætte nye medarbejdere eller udvikle nye produkter.
I det følgende er der nogle gode råd til, hvordan du kan etablere en professionel bestyrelse, og hvordan du sikrer dig, at du får det optimale ud af bestyrelsen. Mange af rådene kan du også med fordel gøre brug af, hvis du i stedet for overvejer at finde en advisor eller etablere et advisory board.

Succes kræver forarbejde
Skal du have succes med din bestyrelse, stiller det, som alt andet, krav om et grundigt hjemmearbejde. Du kan i den forbindelse gøre brug af en ekstern rådgiver til at hjælpe dig gennem dele af eller hele processen.

1. Hvad er virksomhedens strategi og mål for de kommende 5-10 år
Hvad er dine ambitioner med virksomheden, og hvilken rolle ønsker du selv af have i den forbindelse? Står virksomheden overfor en vækst- eller konsolideringsperiode? Overvejer du at sælge virksomheden?

2. Hvilke ressourcer og kompetencer vil det kræve for at nå der til
Afdæk hvilke kompetencer og ressourcer der allerede er i virksomheden, og hvilke kompetencer der vil være behov for. Hvor har du behov for, at ressourcerne og kompetencerne sidder i en bestyrelse, hvor du har mulighed for at drøfte og sparre omkring virksomhedens udvikling.

3. Brug dit netværk og bestyrelsesdatabaser
Søg i dit netværk af forretningsforbindelser efter potentielle bestyrelseskandidater, som har de kompetencer, som din virksomhed mangler.

4. Hold ansættelsessamtaler
Et bestyrelsesjob er som et hvert andet job – hold derfor “ansættelsessamtaler”, hvor begge partner har mulighed for at se hinanden an.

5. Evaluer løbende
Dine og din virksomheds behov ændrer sig løbende. Du bør derfor løbende sammen med bestyrelsen vurdere, om der er behov for at hente nye kompetencer ind.

Succes kræver en aktiv indsats
1. Systematisk afrapportering giver bedre råd
Bestyrelsens evne til at skabe værdi for virksomheden afhænger af, at bestyrelsen har den nødvendige viden. Sørg for at der bliver skabt rutiner, så bestyrelsen løbende bliver orienteret om virksomhedens situation og markedssituationen.

2. Riv en dag ud af kalenderen og styrk team-ånden
Det er vigtigt, at der er en fælles forståelse for virksomhedens udfordringer. Det kan man bl.a. opnå ved heldagsmøder, hvor man får drøftet udfordringerne igennem. Derudover giver sådanne arrangementer også mulighed for, at I kan lære hinanden bedre at kende, og dermed får I også den åbenhed og tillid, som er afgørende.

3. Fire møder om året betaler sig
Jo hyppigere der er møde i bestyrelsen, jo hurtigere kan du få sparring på de udfordringer, som virksomheden står overfor.

4. Planlæg et år frem og kom rundt om hele virksomheden
Ved at planlægge møderne i bestyrelsen et år frem sikrer du, at bestyrelsen kommer rundt om alle aspekter i virksomheden eksempelvis produktudvikling, afsætningsforhold og medarbejderudvikling. Derved undgår du hovsa-løsninger og fastholder fokus.

Udover de nævnte råd, så vil jeg blot understrege, at sund fornuft er et af de bedste bestyrelsesværktøjer, der findes!

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag