08 . February , 2010

Nye momsregler fra 1.1.2010

Der er mindst to formål med den nye momspakke: Det ene formål er, at det skal blive lettere at sælge ydelser på tværs af landegrænserne inden for EU, så færre virksomheder skal momsregistreres i mere end et land. Det andet er, at SKAT og tilsvarende organer i andre EU-lande skal have bedre kontrolredskaber. Derfor skal du have indført nogle ændringer i dit bogholderi, hvis du lejligheds køber eller sælger IT-assistance, bogholderi, grafisk hjælp eller andre ydelser i et andet EU-land – lige med det samme, for reglerne gælder fra 1. januar 2010. Varer og ydelser behandles ens Tidligere har der været forskel på, hvordan man skulle registre salg af varer og ydelser: Hvis der var tale om en vare, skulle salget registreres på en ”listeangivelse”, som skulle indsendes samtidig med momsangivelsen. Fra nu af gælder det både varer og ydelser: De skal begge listeangives, det vil sige, at du også når du sælger ydelser skal tjekke, at køberens momsnummer er gyldigt, og i næsten alle tilfælde skal du sælge ydelsen momsfrit. Der er nogle undtagelser, som især vedrører fast ejendom, kultur og sport, transport af varer og udlejning af befordringsmidler. Vedrører din forretning disse aktiviteter, skal du kontakte SKAT og få en helt præcis vejledning. Vi har et år til at vænne os til de nye regler. For fra 2011 skal listeangivelserne indsendes månedligt, uanset hvornår momsafregningerne ligger. Der bliver for mange virksomheder tale om et egentligt merarbejde – så vi må da håbe, at SKAT får glæde af deres øgede kontrolmuligheder.

Køb af ydelser inden for EU ”Reverse charge” og ”omvendt betalingspligt” er to ord, som dækker det samme: Når momsen ikke skal afregnes af sælgeren, men køberen selv skal beregne og angive momsen. Det er den situation, vi har haft vedrørende varekøb i EU indtil nu: Når du har købt en vare momsfrit fra et andet EU-land, har du angivet en såkaldt ”erhvervelsesmoms”, og hvis købet ellers har vedrørt almindelige, momspligtige aktiviteter, har du samtidig trukket det samme beløb fra i din købsmoms. Altså: En beregnet moms, som først bliver lagt til og så trukket fra. Denne omvendte betalingspligt indføres nu også på ydelserne – og med de samme undtagelser som ovenfor. Men tallene må ikke slås sammen: Vi skal indberette erhvervelsesmoms af varer og ydelser i hver sin rubrik på momsangivelsen. Der kommer altså flere rubrikker – og hvis du ind imellem køber ydelser, skal dit bogholderi geares med en række nye konti tilhørende momskoder, som beregner erhvervelsesmomsen.

Betalt moms – refusion fra EU-lande Har din virksomhed betalt moms ved køb i et EU-land, har det indtil nu været en tung og besværlig opgave at få momsen refunderet fra det pågældende lands skattemyndigheder, og er der tale om mindre køb, har mange valgt bare at betale momsen uden at søge momsrefusion. Men også på det område sker der ændringer: SKAT skal fremover hjælpe med ekspeditionen, sådan at du søger momsen refunderet ved hjælp af SKATs nye Momsrefusion-system, som dog ikke virker i skrivende stund. SKAT har så fire måneder til at skaffe dig momsen retur – ellers får du beløbet forrentet. Vi har stadig til gode at se, hvordan SKAT vil fortolke reglerne. I SKATs egen vejledning står der, at virksomheder skal søge momsen godtgjort. Men det gælder forhåbentlig ikke for de kontorartikler, vi køber med hjem fra en tur i Malmø? For så vil det administrative besvær med tilbagesøgningen, herunder registreringen af den tilgodehavende moms, lagt overstige refusionsbeløbet, uanset hvor smart IT-systemet er, når det engang kommer op at køre.  

Info Inloco regnskab www.inloco.dk  og Henrik Paaske, Buus Jensen Statsautoriseret Revisorer www.buusjensen.dk

Kontakt

Henrik Paaske

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag