08. February , 2010

Kan kontrakten ophæves ved forventet misligholdelse?

Jeg har gennem forretningsforbindelser erfaret, at en af mine vigtigste leverandører har en meget dårlig økonomi, og måske er truet af konkurs. Ifølge vores kontrakt kan aftalen opsiges med 6 mdr. varsel til udløb af en periode, hvilket betyder, at jeg først kan slippe ud af kontrakten om halvandet år. Imidlertid ville det være ret kritisk for mit firma, hvis leverandøren går konkurs uden varsel, så mit spørgsmål er, om jeg kan ophæve kontrakten ud fra en forventning om, at han vil misligeholde den pga. sin dårlige økonomi?

Som du beskriver situationen er jeres kontrakt ikke misligholdt på nuværende tidspunkt, men spørgsmålet er, om du kan gøre anticiperet misligholdelse gældende, altså om der en begrundet formodning om, at din leverandør i fremtiden vil komme til at misligholde kontrakten. En begrundet formodning kan for eksempel støttes på, at der allerede er forekommet kortere eller længere leveringsstop eller forsinkelser, at I pludselig skal betale modtagne leverancer et andet sted hen eller lignende.  Du skal dog være opmærksom på, at det er dig, der skal bevise, at din leverandør vil misligholde kontrakten i fremtiden, og det bevis kan være svært at føre. Hæver du kontrakten, og viser det sig senere, at du ikke var berettiget hertil, vil du risikere at ifalde et erstatningsansvar overfor din leverandør, fordi du har misligholdt jeres kontrakt ved at skifte leverandør.  Som anført har du ikke nok til at hæve kontrakten med din leverandør. Men det vil nok være en god ide stille og roligt at undersøge mulighederne for at finde en anden leverandør, så du er lidt klar, hvis den af dig frygtede situation opstår.

Advokat Lars Nauheimer, ADVODAN Tønder, lana@advodan.dk, 74 72 10 10

 

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag