22 . January , 2010

Flere vækstiværksættere med udenlandsk baggrund

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fremhævede på Venstres landsmøde i november vækstiværksættere som en del af Den danske Drøm – Danmark skal i 2020 være blandt de tre lande i verden med flest vækstiværksættere – med gode grunde. Vækstiværksættere skaber i deres første leveår både flere jobs og har højere produktivitet end andre iværksættere. Vækstiværksætterne spiller m.a.o. en central rolle for at få Danmark tilbage på vækstsporet. Som det nyeste Iværksætterindex viser, har vi gode forudsætninger for at gøre den drøm til virkelighed. De danske rammebetingelser for iværksætteri bliver stadig bedre – og i 2009 har vi – på trods af krisen – dobbelt så mange vækstiværksættere, som vi havde, da vi begyndte at måle i 2004. Skal vi nå målet kræver det dog, at alle iværksættere med vækstpotentiale har både mulighed og viljen til at skabe nye vækstvirksomheder. Det gælder også iværksættere med udenlandsk baggrund. Erhvervs- og Byggestyrelsens analyse ’Iværksættere med udenlandsk baggrund’ viser, at selvom denne gruppe er langt mere tilbøjelige til at blive iværksættere end etniske danskere, så er der stadig forholdsvist færre fra gruppen, som lykkes som vækstiværksættere. Flere årsager Det skyldes flere forhold. Iværksættere med udenlandsk baggrund starter typisk i brancher med høj konkurrence og med lave overlevelses- og afkastrater. Og de gør alt for sjældent brug af eksisterende offentligt finansierede erhvervsservicetilbud. Det peger samtidig på, hvad man kan gøre for at øge andelen af vækstiværksættere med udenlandsk baggrund. Først og fremmest er det vigtigt, at gruppen gør brug af de mange offentlige tilbud, som er målrettet fremme af vækst i danske virksomheder. Her tænker jeg specielt på Væksthusene, som blev etableret i 2007. Væksthusene er specialiseret i at bistå potentielle vækstiværksættere med at gøre udfordringer til muligheder og realisere vækstpotentialet i danske virksomheder. For det andet er det vigtigt, at alle iværksættere uanset etnisk baggrund besidder de rette kompetencer og ’entreprenørielle mindset’ – dvs. evnen til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi – hvis de skal lykkes som vækstiværksættere. Regeringen har netop præsenteret en ny, samlet strategi for, hvordan vi igennem uddannelsessystemet får skabt rammerne for, at fremtidens entreprenørielle virksomhedsledere kan erhverve sig de nødvendige kompetencer. Med den rette uddannelsesbaggrund står også iværksættere med udenlandsk baggrund bedre rustet i kapløbet om væksten. Endelig ligger der for iværksættere med udenlandsk baggrund ofte stor værdi i at få tilknyttet erfarne mentorer og etableret velfungerende bestyrelser. På den måde tilføres bl.a. værdifuld viden og adgang til netværk, som kan være afgørende for, om en virksomhed realiserer sit fulde vækstpotentiale. Det tror jeg er vejen frem, for at iværksættere med udenlandsk baggrund også kan få del i Den danske Drøm.

Kontakt

Anders Hoffmann

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag