13 . January , 2010

Overvejelser om international sourcing

For nogle virksomheder synes igangsættelse og udvidelse af sourcing-aktiviteter at være en attraktiv måde at sænke omkostningerne i en tid, hvor tilpasning af omkostningsstrukturen er essentiel. Imidlertid er sourcing ingen mirakelkur, der på ingen tid leverer drømmeresultater. Sourcing kræver ligesom andre strategiske tiltag grundig forberedelse og en sikker hånd i implementeringen, for at de forventede resultater ikke forsvinder i en brandslukning og lappeløsninger. Og kompleksiteten bliver naturligvis blot øget, når der er tale om international sourcing – især fra lavtlønsområder. Globaliseringen har igennem det sidste par årtier været kendetegnet af stigende verdenshandel og dermed også mulighed for at source råvarer, halvfabrikata, komponenter og viden fra alle dele af verden. Også danske virksomheder – store som små – har udnyttet mulighederne og har derigennem fået adgang til et globalt netværk af leverandører fra øst til vest. I DI og DI International Business Development har vi gennem de sidste mange år arbejdet med danske virksomheder på svære markeder, hvor en del projekter har fokuseret på etablering af samarbejder med lokale underleverandører. I den sammenhæng har vi udarbejdet en række anbefalinger, der kan bidrage til at mindske de risici, der naturligt følger med ved international sourcing. Disse er kort beskrevet nedenfor. Strategisk vigtighed Start med at vurdere den strategiske vigtighed af de produkter og services, som du påtænker at source fra en udenlandsk leverandør. Det er klart, at jo større vigtighed, jo større grad af kontrol er der behov for, og dermed skal de nødvendige ressourcer afsættes.

Sorucing-model Afhængig af produkt og strategisk vigtighed skal du bestemme dig for, om du vil selv koordinere med den udenlandske leverandør, eller om du vil benytte en af de mange mellemmænd, der tjener på at agere som formidler og indkøber mellem dig og den egentlige underleverandør. Disse mellemmænd er ofte at foretrække, når der er tale om mindre serier eller standardkomponenter, der ikke kræver dybdegående specifikationer og kompetencer hos underleverandøren. Er der derimod tale om komplekse produkter, vil det være klart at foretrække selv at identificere og udvikle et samarbejde med relevante leverandører. Partnerudvælgelsen Vælger du at arbejde direkte med en udenlandsk underleverandør skal du naturligvis finde den rigtige. Til det formål må du gøre dig overvejelser om, hvorfra du vil source og derefter igangsætte en struktureret partnersøgning. Processen vil typisk gennemgå følgende trin: Partnerprofil udarbejdes: Virksomheden skal med udgangspunkt i egne og andres erfaringer og overvejelser udvælge sine krav til den potentielle partner og underleverandør. Det er her væsentligt, at du ikke opstiller krav til produkter og services, som du mener det kunne være rart, at partneren er i stand til at udføre. Det er altafgørende, at du kun medtager de krav, som er absolut nødvendige for, at partneren kan levere succesfuldt. Opstilles for mange krav, vil det vanskeliggøre processen med at finde egnede kandidater og samtidig medføre en betydelig omkostningsforøgelse. Du bør derfor være meget selektiv i udvælgelsen af de generelle krav. Grovscreening: Når partnerprofilen er fastlagt, kan den egentlige søgning efter mulige emner påbegyndes. I visse tilfælde kan det være fordelagtigt at alliere sig med en rådgiver. I andre tilfælde vil virksomheden have så meget kendskab til landet/regionen, at dens egne ansatte kan gennemføre grovscreeningen, der typisk foregår via en kombination af desk og field research Finscreening: Efter grovscreeningen har identificeret 5-10 mulige partnere skal der opsættes mere specifikke og tekniske krav, som de udvalgte partnere konfronteres med og derefter evalueres på Endelig evaluering og udvælgelse: Finscreening skal gerne føre frem til 2-3 mulige partnere og leverandører, der derefter bør besøges og vurderes ud fra produktspecifikke kriterier, men også evne til at kommunikere, kemi, forretningsforståelse, erfaring, engagement og forventninger.

Partner-guiden For at øge chancerne for et succesfuldt samarbejde bør der også udarbejdes en partnerguide, som ikke blot indeholder tekniske produktspecifikationer, leveringsbetingelser, code of conduct, assistance fra Danmark og lignende operationelle betingelser. Den bør også indeholde de fælles strategiske målsætninger, der flytter samarbejdet fra et rent underleverandør/kunde forhold til et egentligt partnerskab. På den måde skabes en bedre forventningsafstemning og værdien af det fælles partnerskab bliver mere synlig.

Kontakt

Jacob Kjeldsen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag