13 . January , 2010

Når ægtefællen eller kæresten arbejder for dig

En familie, flere firmaer. Det er ikke ualmindeligt, at en husstand har flere virksomheder, og der kan være tale om både personligt ejede virksomheder og selskaber. Måske i hver sin branche, og måske i to brancher, hvor samhandel er nærliggende.Det er der ingen problemer i: Det er fuldstændig tilladt at handle med sin partner, uanset om der er tale om selskaber eller enkeltmandsvirksomheder. Dog skal vi være opmærksomme på, at der blandt samboende partnere er et interessefællesskab omkring den private økonomi. I nogle situationer vil det kunne betale sig at ”flytte indkomst” f.eks. fra en personligt ejet virksomhed til et anpartsselskab, måske for at spare i skat. Her har vi et klart no-go: Det er ikke handel men skattefusk. For at undgå at samhandelen virker mistænkelig, skal køb og salg foregå på almindelige markedsvilkår. Køb og sælg til realistiske priser – lad være med at give din kæreste en fyrstelig hyre for ingenting eller næsten ingenting. Hvis den regel overholdes, respekterer vi ”armslængdeprincippet” og holder god stil i vores økonomi. Partneren på lønningslisten Ejere af enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber kan ikke udbetale A-indkomst til sig selv via et lønsystem men betaler arbejdsmarkedsbidrag og B-skat af virksomhedens overskud. Derimod er det helt i orden at ansætte sin ægtefælle eller kæreste på helt almindelig løn, uanset hvilken virksomhedsform, der er tale om. Hvis I er gift, er der også mulighed for at få et fradrag for medarbejdende ægtefælle på selvangivelsen frem for at udbetale løn til vedkommende, det vil sige, at en del af virksomhedens overskud overføres til ægtefællen. Betingelsen er, at der ikke er et åbenbart misforhold mellem arbejdsindsats og honorar. Den mere præcise formulering af disse regler, kan du finde i kildeskattelovens §25A. Hvad med børnene? Her i landet har vi meget præcise regler for,  hvor meget børn og unge må arbejde, og disse regler skal overholdes i alle tilfælde. Men hvor aldersgrænsen er 13 år for ansættelse af unge i almindelighed – bortset fra enkelte brancher, f.eks. reklamefotos og film – er grænsen for at ansætte sit eget barn 15 år: Først i det kalenderår, hvor barnet er fyldt 15, må de ansættes i forældrenes virksomhed, og  da får de udbetalt løn efter arbejdsindsats nøjagtig som andre medarbejdere via lønsystemet – men ofte med frikort. Som i tilfældet med partnere skal der også her være tale om en reel arbejdsindsats.  

Kontakt

Anette Sand

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag