13. January , 2010

Kan jeg starte firma med en partner på 17 år?

Jeg er ved at starte et iværksætterprojekt op sammen med en partner, der er 17 år, og derfor ikke kan være medejer af en virksomhed (hans forældre vil ikke give samtykke, da de ikke ønsker at hænge på de forpligtelser, han indgår). Vi starter projektet op som et partnerskab, men bruger mit ApS som en form for “inkubator”. Tanken er, at projektet skal udskilles som separat firma, når min partner bliver 18, således at han kan blive medejer af firmaet. Vi skal derfor lave en kontrakt, som fastlægger disse samarbejdsvilkår, men hvordan kan en sådan kontrakt udformes, og er der forhold, vi skal være særlig opmærksomme på?

  Jeg foreslår, at der udarbejdes en optionsaftale, hvor din partner tillægges retten til at købe 50 pct. af projektet på nærmere definerede vilkår, herunder særligt vedrørende udnyttelsesperiode, pris og vilkår omkring betaling. Det bør fremgå, at der alene er tale om en ret og ikke en pligt. Herved undgår din partner en risiko. Dernæst skal projektet udgøre en selvstændig del af dit eksisterende selskab, således at denne gren kan udspaltes til et selvstændigt selskab (og således mindst udgøre en værdi på kr. 80.000), hvilket “fælles” selskab optionen også skal gælde. I modsat fald bør du allerede nu oprette et nyt selskab (der evt. ejes af dit eksisterende selskab) hvor aktiviteten kan udøves. Endvidere bør I allerede nu tillige blive enige om en ejeraftale, der regulerer hvorledes I i fællesskab ejer selskabet (efter optionen udnyttes), herunder hvordan der forholdes mht. arbejdsindsats, sygdom, salg, skilsmisse, opkøb, investering, yderligere kapitalindskud, rettigheder, løn for arbejde, ledelsens sammensætning m.v. Ejeraftalen kan vedlægges optionen som bilag.   Advokat Henrik Bartels, ADVODAN Glostrup, heba@advodan.dk, 46145000.  

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag