13 . January , 2010

15 minutter med Julie Meyer

Der er noget koncept over kun at have 15 minutter. Sammen med den ventende lufthavnstransport understreger det, at vi har med et hotshot at gøre. En venturekapitalist fra London, der til daglig vælger og vrager mellem nogle af verdens bedste iværksætterideer, og det slår mig, at den 15 minutter nok ikke er meget mindre end en gennemsnitlig håbefuld iværksætter får i Julie Meyers selskab. Så vi går lige til sagen. Jeg har på forhånd tænkt mig at vi blandt andet skal nå tale om kvindelige iværksættere, og jeg lægger ud med at spørge til situationen i UK. ”Det går ret godt for kvindelige iværksættere i UK”, siger Julie Meyer. ”Vi er ved at få et antal ret succesfulde kvindelige iværksættere, og det er ved at ændre opfattelsen i venturemiljøet af, at kvinder ikke er så interessante at investere i som mænd,” siger hun. Hvilket jo sådan set er noget af et statement at lægge ud med – jeg anede ikke, at den opfattelse huserede i venturemiljøet i London. ”For at virksomheder kan vokse, har de brug for at banker og venturekapitalister tror på dem. Og jo bedre virksomhederne klarer sig, jo mere vil venturemiljøet interessere sig for dem. Derfor er vi nødt til at fortælle succeshistorierne og vise, at de tjener penge til investorerne. Her spiller medierne en stor rolle,” siger hun. Hvorfor ligger kvinder så dårligt i vækst-iværksætterstatistikken? ”Det skyldes de helt indlysende årsager. Man skal lægge mange timer som iværksætter, så man har ikke en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Kvinders rolle i familien er uforholdsmæssig stor målt på arbejdstimer.” ”Men selvfølgelig er der også fordele ved at være selvstændig. Man får mere kontrol over sit liv, og kan selv bestemme, hvornår man vil arbejde. Det giver mere fleksibilitet.” Vil der komme flere iværksættere i fremtiden? ”Ja, helt sikkert. Mange flere vil få lyst at arbejde for sig selv for at få et bedre arbejdsmiljø og større indflydelse. De store virksomheder er ikke hurtige nok til at udvikle sig, og den unge generation har en højere opfattelse af sig selv. De antager, at ting kan lade sig gøre. Omkostningerne ved at stifte et firma er også faldet – køb en laptop og lej en kontorplads, og så er du kørende.” Hvad bør vi gøre på samfundsniveau for at fremme iværksætteriet generelt? ”Det skal være muligt at finansiere sine ideer. Vi må skabe incitamenter, f.eks. via skattesystemet. Og så er vi nødt til at skabe en kultur, der tror på iværksættere. Jeg mener ikke, der er behov for at gøre noget for kvindelige iværksættere generelt, men vi må forstå, hvad der driver den økonomiske vækst. Det er ikke de store virksomheder, det er de unge. De vigtigste 6 procent virksomheder står for 64 procent af væksten i UK. De virksomheder, der vokser hurtigt, har altså en uforholdsmæssig stor betydning. Det skal medierne forstå at kommunikere, så almindelige mennekser forstår det, og begynder at ønske sig, at deres børn bliver iværksættere.” Hvad er de vigtigste trends, der gør sig gældende i øjeblikket? ”Mange virksomheder har indtil nu følt, at deres konkurrenter var andre europæiske eller måske amerikanske virksomheder. Men et stort skift for europæiske firmaer er, at vi kommer til at konkurrere med virksomheder fra hele verden, meget hurtigere end vi er klar over – ikke mindst de asiatiske giganter. Det kommer til at ændre og ryste dynamikken på markederne.” ”Kapitalen har hele vejen gennem historien fulgt ideerne, lige fra Columbus til i dag. Penge søger de bedste ideer. Men vi er nødt til at tro på iværksætterne,” når Julie Meyer at sige, inden de 15 minutter er opbrugt, og hun stryger videre mod lufthavnen. Netop dén pointe står måske klarest tilbage fra dette lettere forhastede interview. Vi skal tro på iværksætterne, for det er os, der skal skabe fremtidens vækst. Det er nu dejligt at blive bekræftet.

Kontakt

Jesper H. Andersen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag