12 . November , 2009

Tænd for virksomhedens strategiske radar

For at kunne arbejde målrettet med strategi, har en virksomhed brug for en strategisk radar. En af de ting, der styrker en virksomheds strategiske radar er en professionel bestyrelse. Forretningsverdenen er blevet mere kompleks og uforudsigeligt og derfor kan fremtidens strategier ikke længere alene baseres på tidligere resultater og afprøvede mønstre for problemløsning. Ledelsen skal i højere grad tænde den strategiske radar for at opfange tendenser i omverdenen og agere hurtigt og effektivt på dem. Samtidig skal ledere, især i de mindre danske virksomheder, dele leadership for at trække på en bredere base af viden og ekspertise. Strategisk paradigmeskift Terrorangrebet i USA den 11. september 2001, tsunamien samt den seneste finanskrise er eksempler på, at det er blevet mere komplekst at drive virksomhed. Virksomhedens omverden ændrer sig konstant og strategier, som tager udgangspunkt i tidligere erfaringer samt afprøvede problemløsningsmetoder, er ikke længere tilstrækkelige. Virksomhedens analysekraft og effektiv håndtering af trusler og muligheder bliver derfor mere og mere afgørende for dens overlevelse på sigt. Etabler en strategisk radar Den strategiske radar er en metode til overvågning af det eksterne miljø. Det er virksomhedens beredskab for at ville se og forstå, hvad der sker i omverdenen og dermed kunne skabe de nødvendige justeringer. Det svære er at opfange disse tendenser, dvs. at kigge bredt nok og dybt nok – ikke mindst, når man i sagens natur ikke med sikkerhed ved, hvad man skal kigge efter. Det er derfor vigtigt, at man arbejder med forskellige perspektiver, tilpasset egen branche, eget marked og egen forretning. Eksempler herfor kunne være: •   Det økonomisk-politiske perspektiv – som på både kort og lang sigt sætter fokus på markeder, økonomiske op og nedture, det europæiske samarbejde, WTO etc. og ikke mindst i øjeblikket adgang til ny kapital. •   Det klimamæssige perspektiv – som er vigtig, fordi det er her, der sandsynligvis vil ske meget de næste år muligvis med store konsekvenser for befolkningen og virksomheder – bare CO2-området kommer til at fylde meget. Andre relevante perspektiver kunne være det geopolitiske, teknologiske og livsstilsmæssige. Topledere, der bevidst forholder sig til udviklingen i omverdenen, udvikler både en større nysgerrighed, en større forståelse og ikke mindst en større parathed til at bruge den nye viden under nye omstændigheder. Men man kan ikke følge med i alt ene mand. Leadership skal deles Der er mange kompetencer en topleder skal besidde. Erfaringer fra vores toplederuddannelse – DI’s Executive Program – viser, at topledere i mindre virksomheder oftest er meget dygtige til produktudvikling og produktion. De har dog ikke i samme grad adgang til kompetencer indenfor strategi, afsætning og organisatorisk design, som store virksomheder har. Hvis virksomheden ikke får tilført de kompetencer der er brug for, er der risiko for, at virksomheden ikke ser det nødvendige udviklingspotentiale for at skabe vækst. Den øgede kompleksitet medfører, at topledere i dag ikke længere alene kan have de påkrævede kompetencer for at drive og udvikle forretningen i det globale univers. Udviklingen går dermed i retning af delt leadership – og det får en virksomhed nemmest ved at indsætte en professionel bestyrelse. Professionel bestyrelse – mangfoldige kompetencer Virksomheden har typisk behov for forskellige kompetenceprofiler på forskellige tidspunkter. Det giver en professionel bestyrelse adgang til. Mens bestyrelsesarbejde engang hovedsageligt handlede om at konfirmere virksomhedens strategi, handler det i dag om at kontrollere om virksomheden er på rette spor, udfordre status quo og supplere ledelsen med industri- og fagspecifikke erfaringer som f.eks. strategisk indsigt i udenlandske markeder, internationalisering, kapitalfremskaffelse, etc.

Aktiver den strategiske radar og del ledelse Den strategiske radar er en udfordring for mange ledere.  Hvordan skal man kunne håndtere så mange input? Hvor finder man de kompetencer, man selv står og mangler? Her er et par forslag: •  Bevidst og systematisk overvågning af virksomhedens omverden. •  Et bevidst valg af, hvad der er relevant at følge med i. Topledere, der bevidst forholder sig til udviklingen i omverden og reflekterer kritisk over virksomhedens kompetencer, er bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer. Værdien i at arbejde strategisk er dermed en større parathed til at møde fremtiden på fremtidens præmisser. DI for iværksættere DI støtter op om vækstlaget i dansk erhvervsliv. Som nyetableret virksomhed kan du derfor i et helt år blive gratis tilknyttet DI og dermed trække på vores viden, rådgivning og netværk.

Kontakt

Jesper H. Andersen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag