21. April , 2009

Stud. iværksætter 2015

I de senere år har vi arbejdet for at fremme iværksætter- og innovationskulturen i vores gamle uddannelsessystem. Meget er sagt og meget er gjort – og der kan fortsat gøres endnu mere. Kunsten er selvfølgelig at tage det, vi gør godt, videre og gøre mere af det. En del af den danske uddannelsestænkning skal fortsat ændres markant for at skabe skarpe, selvkørende kandidater. Og en anden del af arven skal blot gentænkes en smule for at frisætte et enormt potentiale. Fire år er gået med aktiviteter i øst og i vest – bogstaveligt talt og i overført forstand. Der er i dag en godt, sammentømret scene af iværksætteraktører på tværs af landet. Det er meget glædeligt og peger langt ind i fremtiden. I 2008 står indsatsen i en skiftetid, hvor vi må stille det kritiske spørgsmål: Hvad har vi gjort rigtigt i de senere år og hvad tager vi med videre? Hvad er bærende elementer og hvor vil vi bygge til? Dansk Iværksætter Forening har over årene arbejdet for at realisere uddannelsessystemets iboende potentiale – senest med netværket og bloggen StudieVirk. På baggrund heraf vil vi, i al beskedenhed, pege på ti mulige principper for et entreprenant og innovativt uddannelsessystem i Danmark.   1. Strategi for 2015 Det overordnede mål er at gøre Danmark til en af verdens førende iværksætternationer inden 2015. Skal det lykkes, skal vi have uddannelsessystemet med. Vi udarbejder derfor en ambitiøs og målrettet 2015-strategi for et innovativt, entreprenant uddannelsessystem. Indsatsen indlejres i de samlede bestræbelser på at blive en stor iværksætternation.   2. Fælles frontend Landets studentervæksthuse skal være et godt sted at starte for den studerende med en idé. Når den studerede ved, hvor han starter med sin ide, er der kortere fra tanke til handling. Studentervæksthusene er omgivet af talrige dygtige iværksætteraktører og andre interessenter. Disse inkluderes i indsatsen på strategisk niveau og i hverdagens virke.   3. Solid backend med udsyn Når indsatsen er funderet i internationalt, forskningsbaseret udviklingsarbejde har vi større chance for, at bestræbelserne lykkes.  4. Fokus på kandidaters værditilførsel Det er godt, når universiteter og skoler uddanner studerende til at bestå deres eksaminer. Det er endnu bedre, når de uddanner studerende, der kan tilføre ekstra værdi til arbejdsmarkedet og til nye virksomheder. Når en uddannelsesinstitution også vurderes ud fra, hvor nytænkende og nyskabende deres kandidater er, får vi en bedre forståelse af, hvordan der bedst uddannes til iværksætteri, innovation og entreprenørskab.   5. Studenterdreven innovation Når vi tilbyder de studerende rammer for at omsætte deres idéer til aktiviteter, lærer de mere ved at tage selvstændig handling på det, end når vi viser hvordan. Det skal skabe nye idéer og nye måder at realisere idéerne på. Og det giver de studerende mulighed for at lære at gribe det nye.   6. Den gode historie Via den gode historie og det levende sprog overføres viden til at kunne og mod til at turde. Via de gode historier viser vi det øvrige land, at der er handlingsorienterede og nytænkende kandidater på vej.   7. Mere studenterkraft Studerende er omgivet af den nyeste viden, har nye idéer, men mangler erfaringen. Når studerende i højere grad løfter opgaver på arbejdsmarkedet, tilfører de ny viden og bliver selv skarpere på at levere resultater. Endvidere frigiver studenterkraft på arbejdsmarkedet ressourcer blandt den etablerede arbejdskraft til at løse opgaver på et højere funktionsniveau.   8. Praksislæring Noget kan læres ved at læse. Resten må læres ved at gøre. Ved at slå sig og begå sig – i vekselvirkning med omverdenen.   9. travel2learn Lige så gode, vi er til at netværke i Danmark, lige så dårlige er vi til at netværke med res­ten af verden. Når den studerende rejser ud til entreprenante, innovative universiteter og skoler i den store verden, kommer han/hun beriget hjem og kan løfte indsatsen ”ud af boksen” og ind i fremtiden. 10. Se langt med det ene øje og kort med det andet Det tager tid at skabe et velfungerende læringsmiljø for foretagsomme, innovative og entreprenante studerende. En del af indsatsen arbejder på den korte bane, mens den øvrige del af indsatsen må foregå på den lange bane.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag