21 . April , 2009

Nyttige nøgletal

Måske har du prøvet at møde op med en regnskabsrapport hos en rådgiver, som efter at have skimmet den igennem i et minut eller to, kan udtale sig meget præcist om, hvordan det egentlig går i din virksomhed. Hvad er det, de ser? Her kommer seks nøgletal, som du kan måle din egen virksomhed på: Dækningsgrad Alle, som beskæftiger sig med køb og salg af varer, kender til beregningen af dækningsbidraget: Når du har købt varerne og solgt dem videre, hvad er der så tilbage til de faste udgifter? I flere brancher er der mere eller mindre officielle tal for, hvad dækningsgraden, altså dækningsbidraget omregnet til en procent, skal være for at virksomheden kan klare sig. Dækningsgraden er et vigtigt nøgletal for nogle virksomheder men ligegyldig for de, som ikke har noget varesalg. Nulpunktsomsætning Når vi beregner nulpunktsomsætningen, finder vi ud af, hvor meget en virksomhed mindst skal sælge, for at kunne dække de faste udgifter (kapacitetsomkostningerne) før renter. Tallet er meget interessant, hvis man planlægger vækst. Debitorernes omsætningshastighed Hvis du sælger for 75.000 kr. månedligt, men altid har 300.000 kr. til gode hos dine kunder, har de en meget lang betalingsfrist – eller de vælger ikke at betale til tiden. Hvis debitormassen er stor, binder det din likviditet. Varelagerets omsætningshastighed Det er fristende at købe stort ind billigt, men hvis varerne kommer til at ligge for længe, kan det vise sig, at mængderabatten slet ikke tjener sig hjem. Varelagerets omsætningshastighed, som vi måler i dage, siger noget om, hvor dygtig, du er som indkøber/planlægger/spåmand. Egenkapitalens forretning Kan investeringen svare sig? Egenkapitalens forretning fortæller, om resultatet af virksomhedens drift er rimeligt i forhold til det beløb, ejeren eller ejerne har investeret. Altså om det bedre ville kunne betale sig at sætte pengene i for eksempel værdipapirer end i dit firma. Egenkapitalens gearing Banklån og gæld til kreditorer er fremmed kapital mens ejernes indskud er egenkapital. Hvis den fremmede kapital stiger kraftigt uden at egenkapitalen gør det, virker firmaet mindre solidt end tidligere og det kan være sværere at få forhøjet kassekreditten.

Når du sammenligner fra år til år og med andre i din branche, finder du ud af, hvor dine stærke og svage sider er – eller rettere: Hvordan de giver sig udslag regnskabsmæssigt. God regnelyst!

Kontakt

Anette Sand

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag