21 . April , 2009

Kunden satte gang i to leverandører

Jeg blev for en uge siden ringet op en sen aften af en kunde, der ønskede at få fremstillet en hjemmeside her og nu. Han var træt af det firma, han samarbejdede med. De leverede ikke. Vi aftalte, at jeg skulle komme ind og tale med kunden, tage nogle billeder og designe en hjemmeside. Det gjorde jeg. Men derefter var det meget svært at få kontakt med kunden. Da det endelig lykkedes, viste det sig, at det andet firma, kunden havde entreret med, havde leveret. Det firma fastholdt, som jeg også gør, at de havde en aftale. Jeg har ingen skriftlig aftale med kunden. Hvilke muligheder har jeg for at få dækket nogle af mine rimelige omkostninger (mødetid, kreativt oplæg, billedoptagelse og -redigering)?N.N.

 Som udgangspunkt er en mundtlig aftale ligeså bindende som en skriftlig aftale, men det kan være vanskeligt at bevise, at der er indgået en aftale. Du kan kontakte kunden skriftligt, ved at sende en faktura på det leverede arbejde. Hvis kunden nægter, at der skulle være indgået en aftale, vil det være vanskeligt at komme videre. Hvis kunden ved henvendelsen anerkender at have bestilt ydelsen, men nægter at betale, fordi han allerede har fået leveret hjemmesiden fra anden side har du bevis for at han har bestilt ydelsen to gange, og så må han betale. Som kunde skal man betale for sine varer. Vil man ikke betale for en vare, fx fordi varen er mangelfuld eller aldrig er modtaget, skal man klage til den hvervsdrivende. Man kan som erhvervsdrivende sende en kunde til inkasso, hvis kunden ikke betaler sin regning. Det er dog en forudsætning, at kunden ikke er uenig i gælden, og kravet skal være retsmæssigt, det vil sige, at der skal være tale om et berettiget krav. Hvis kunden gør indsigelser, ved fx at klage over at en vare/tjeneste har fejl, eller ikke er modtaget, må den erhvervsdrivende ikke sende regningsbeløbet til inkassoinddrivelse. Her vil der være tale om en tvist(uenighed) om beløbet, og den erhvervsdrivende kan stævne kunden for byretten, som afsiger dom i sagen samt omkostningerne. Udgangspunktet er, at den som taber sagen, skal betale omkostningerne. Hvis en erhvervsdrivende har opnået dom på gælden, og kunden stadig ikke betaler, kan man overgive sagen til fogedretten, der kan omsætte kundens værdier til kontanter.

Svar leveret af Ret&Råd - www.retraad.dk

Kontakt

Jannik Antonsen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag