21 . April , 2009

Fra revisor til rådgiver

Man ser ham stadig for sig: bilagsvenderen som sætter flueben og kaster et kritisk blik over brillekanten til firmaets økonomiansvarlige mens han stiller spørgsmål. Det var dengang. I dag er revisionsværktøjerne langt mere sofistikerede og præcise, og revisor har fået tid til at gå ind i firmaets baggrund for de tal, han reviderer. Revisor har fået en rådgiverrolle, hvor hans observationer under revisionen ender i en række konklusioner og anbefalinger til at fortsætte de gode takter eller ændre på nogle forhold. Og dér hvor revisors viden slipper op, kan han trække på sit store netværk af specialister i både ind- og udland. Der bliver i dag fokuseret langt mere på at skabe værdi for kunden ved præcis rådgivning, og i en tidsalder hvor regelsættene bliver mere og mere komplicerede stiger behovet også for rådgivning og revision med kirurgisk præcision. En kompleks verden Modsat mange antagelser handler det ikke om at udgå at betale eksempelvis skat, men om at betale den rigtige skat. Det handler heller ikke om, at en revisor eller en rådgiver blander sig i eksempelvis produktionen men derimod om at anvise løsninger til optimering af forretningsgange og processer. Hos Ernst & Young oplever vi hver dag, at vores kunder bliver tilført muligheder, der kan ses som et positivt bidrag på bundlinien, og den fornemste opgave for os er at skabe et positivt bidrag, der dels er orienteret mod fremtiden, dels er større end det honorar, vores kunder betaler. Rolleskiftet ligger også i en naturlig konsekvens af, at lovgiv-ning og regler for virksomheder – trods forsøg på regelforenkling – i de seneste år er blevet mere komplekse, og næsten uanset hvilken størrelse virksomheden har, så skal den håndtere et utal af ordninger og muligheder. Den daglige håndtering af moms og afgifter kan for en mindre virksomhed udgøre et problem i sig selv, og det er snublende let at komme til at overse eksempelvis en mulig refusionsordning for indbetalte afgifter. Det er netop i sådanne eksempler at revisor med sin rådgiverrolle kan blive et uvurderligt aktiv for virksomheden. Et andet eksempel kunne være at minimere sine risici i forhold til forkert anvendelse af virksomhedens biler – hvem ser i dag ikke skrækscenariet for en firmabil på gule plader for sig? Fra nutid til fremtid En ting er den daglige drift. En anden ting er virksomhedens konstruktion og strategiske grundlag for vækst. Også her har revisor indtaget en ny rolle som rådgiver i alt fra selskabsdannelse, ejerkonstruktioner, brancheanalyser, vækstmodeller og trimning af virksomheden i perioder med nedgang i konjunkturerne. Og kommer talen på kapitalfremskaffelse og finansiering er revisor også med som den erfarne samarbejdspartner, der kan sætte tingene i rette perspektiv med en uvildighed og objektivitet, der er nok så vigtig. Endelig er der for mange mindre vækstvirksomheder og iværksættere behov for at fastsætte, hvor smertegrænsen går for virksomheden, eller hvornår man skal foretage det positive exit. Uafhængighed og integritet Mulighederne for at anvende revisor som rådgiver og sparringspartner er uendelige, men revisor er underlagt strenge krav om uafhængighed og kvalitet, der betyder, at han aldrig kan indtage en dobbeltrolle der implicit eller eksplicit rummer en interessekonflikt. Det betyder ganske enkelt, at revisor ikke både kan sætte sin underskrift på revisionserklæringen og udføre rådgiveropgaver, der påvirker hans dømmekraft i revisionsarbejdet. Derfor vil man se revisor tage en kollega ind i samarbejdet eller se ham udpege andre eksterne rådgivere til løsningen. Så selv om myten fortsat eksisterer, så er virkeligheden en helt anden og meget mere mangfoldig. Til glæde for kunderne.

Kontakt

Per-Henrik Goosmann

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag