21. April , 2009

Flere vækstiværksættere

Nye virksomheder er grundlaget for nye arbejdspladser, innovation, værdiskabelse og økonomisk vækst.Internationale erfaringer viser, at de lande, der har mange iværksættere, klarer sig bedre i den internationale konkurrence. Der er altså mange gode grunde til, at man fra politisk hold understøtter selvstændighedstrangen og fører en aktiv iværksætterpolitik. Men der er også mange nye virksomheder, som ikke klarer sig så godt. De har svært ved at vokse, og mange forbliver små og kun lidt lønsomme. Danmark har altså brug for flere såkaldte vækstiværksættere, hvis virksomheder kan levere arbejdspladser med stor værditilvækst, jobs for højtuddannede og tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Altså virksomheder der vokser. Danmark er bare ikke godt nok med på dette område. Vækstiværksætterne udgør kun omkring 4-5 pct. af de nye virksomheder, der overlever deres første år, men de skaber til gengæld næsten halvdelen af jobbene. I USA kommer 2-3 gange så mange virksomheder ind i et positivt vækstforløb sammenlignet med Danmark. Sverige og Finland skaber 1,5-2 gange så mange vækstiværksættere som Danmark. Det er en skam, at vi i Danmark ikke er mere i front, for vækstiværksættere har også en markant højere produktivitet end andre virksomheder. I 2002 var vækstiværksætternes produktivitet 40 pct. højere end den gennemsnitlige virksomheds. Og de job, der skabes af vækstiværksættere er i gennemsnit bedre lønnede end de job, der skabes i resten af erhvervslivet. Vækstiværksættere skaber nemlig job, der kræver højere uddannede medarbejdere end hos de etablerede virksomheder generelt. Nye fag i skolen I Ny Alliance mener vi, at der skal gøres mere for at anspore de unges selvstændighedstrang og skaberlyst. Uddannelsessystemet er et godt sted at begynde. Derfor foreslår vi, at der oprettes et nyt praktisk orienteret fag ’virksomhed og penge’ ved alle gymnasiale uddannelser. Tilsvarende skal alle videregående uddannelser tilbyde fag, der giver de studerende de praktiske redskaber, det kræver at drive sin egen virksomhed. Vi bør desuden etablere væksthuse for udvikling af nye virksomheder i tilslutning til alle uddannelsesinstitutioner. På det praktiske plan er det dog Ny Alliances overbevisning, at det bedste staten kan gøre for nye virksomheder er at lette de administrative byrder. Regeringens tiltag med selvstændighedsfond, iværksætterakademi, iværksætterfond og kom-igang-lån er alle gode initiativer, men VK-regeringens ellers positive indstilling til iværksætteri skæmmes i høj grad af, at man har været for ringe til at leve op til sin egen målsætning om at reducere det administrative bøvl for virksomhederne generelt. Målsætningen om, at de administrative byrder skal reduceres med 25 procent inden 2010, er langt fra at lykkes. Under dette års forhandlinger om finansloven forsøgte Ny Alliance at forpligte regeringen på nogle konkrete tiltag til at reducere den administrative belastning af erhvervslivet, men det var svært at få ørenlyd for dette krav. Ny Alliance er et reformparti, som ser iværksætteri og innovation som vejen til økonomisk vækst. Vi tror på, at vi opnår større resultater ved at sætte det private initiativ frit og understøtte virketrang og skaberlyst. Det er også derfor, vi lægger så stor vægt på at få sænket skatten på arbejde. Målt på alle parametre vil en afskaffelse af de progressive skatter i toppen af indkomstbeskatningen levere det største bidrag til selvstændighedskulturen i Danmark. Den kultur, som gennem produktion og værdiskabelse, skal sikre det økonomiske fundament under velfærdssamfundet.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag