21 . April , 2009

Et godt netværk er nødvendigt for en god iværksætter

Amerikanere er generelt mere udadvendte, og de får ofte mange brugbare kontakter med hjem, når de går til receptioner og konferencer. Det er noget danske iværksættere kan lære meget af. Det mener Thomas Møller Sørensen, der er chef for afdelingen for mindre og mellemstore virksomheder og entrepreneurship i Dansk Industri.”Alle er enige om, at et godt netværk er vigtigt, hvis man vil have succes som iværksætter, men vi skal blive langt bedre. Det gælder blandt andet om at skabe både personlige og faglige netværk. De personlige kan være gennem familie, venner og bekendte, der kan bidrage med opbakning til virksomheden. Man skal heller ikke undervurdere den betydning ens engagement i sportsklubben, i et politisk parti eller i husejerforeningen kan have i forhold til at få gode kontakter. Når det gælder de professionelle netværk, er der straks mere organiserede måder at få de rigtige kontakter på,” siger Thomas Møller Sørensen. Han peger på, at de professionelle kontakter ofte kommer igennem netværk med ligesindede. Derfor er det vigtigt at iværksætterne involverer sig i nogle af de mange gode netværkstilbud, der findes i det danske iværksættermiljø. Et af de tilbud er DI’s IværksætterNetværk. Møde med ligesindede Formålet med DI’s IværksætterNetværk er at give nyetablerede virksomheder en indgang til Dansk Industri. Virksomheder, der er etableret inden for de sidste fem år, og som har mere end en fuldtidsansat, kan få et års gratis prøvemedlemskab af DI. I det første år tager DI’s sekretariat for iværksættere dem i hånden og sørger for, at de får tilbud om at møde andre virksomheder og ikke mindst gør brug af de mange services, DI har. En rundspørge i DI’s IværksætterNetværk viser da også, at mange iværksættere allerede er klar over netværkets vigtige betydning for virksomhedens succes. Ud af seks parametre prioriterer iværksætterne de tre netværksparametre højest. To ud af tre virksomheder prioriterer netværk med erfarne virksomheder højest på deres ønskeliste. DI er en netværksorganisation DI er kendetegnet ved at være en netværks­organisation, hvor DI er paraplyen, som samler en række brancheforeninger, medlemsforeninger og regionalforeninger med hver deres faglige eller geografiske fokus. Det betyder, at iværksætterne som minimum har tre relevante indgange i DI. For det første kan de bruge de politiske netværk eksempelvis gennem deres regionalforening. I de politiske netværk kan iværksætterne møde både store og små virksomheder inden for flere forskellige brancher. De regionale netværk har den fordel, at medlemmerne er lokaliseret tæt på hinanden. For det andet kan de benytte deres brancheforening, hvor de kan møde virksomheder inden for samme branche, og hvor de kan få branchespecifik information og rådgivning. For det tredje kan de bruge IværksætterNetværket, hvor de kan få service og rådgivning tilpasset den nyetablerede virksomhed, og hvor de kan møde andre iværksættere og dele erfaringer med ligesindede. Der findes over 100 forskellige netværk og udvalg i DI, hvor virksomheder mødes og deler erfaringer og bidrager til hinandens udvikling. Uanset hvilken indgang iværksætterne vælger i DI, har de mulighed for at møde en del af DI’s 7000 store og små medlemsvirksomheder. ”Selvom Danmark på en række para­metre ligger efter USA, når det gælder iværk­sætterkultur, er der tegn på, at danske virksomheder er blevet meget bevidste om netværksindsatsen. Det er glædeligt at se, at mange af vores iværksættervirksomheder er meget engagerede i de netværk, de har adgang til gennem DI,” siger Thomas Møller Sørensen.

Kontakt

Alex Randrup

Alex Randrup

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag