21 . April , 2009

En anden måde at tænke udvikling og forretning på

“If you can dream it, you can do it”, lyder et berømt citat af Walt Disney. Motiverende; men hvordan gør man det? Én af grundene til, at en ny idé eller en ny virksomhed ikke realiseres kan være måden vi opfatter udvikling og forandring på. Nemlig som en lige linje fra ide til handling.
 At der overhovedet er et rum mellem idé og handling tænker vi som oftest kun over, når vi mærker indre modstand eller støder på barrierer der gør, at ideen aldrig får lov at folde sig ud. Og selv da tænker vi ikke på det som noget vi sprang over; men vi dømmer ideen til at være en fiasko.
 U-modellen, udviklet af Otto Scharmer og Peter Senge m.fl. arbejder bevidst med dette rum mellem idé og handling og ser “open mind, open heart og open will” (“åbent sind, åbent hjerte og åben vilje”, red.) som led i enhver udviklings- og forandringsproces. Vores evne til at tænke nyt, til at åbne vores hjerter og gå efter vores passion bidrager til løsninger og skaber vækst. 
 Open mind Shell har været kendt for sin scenarieplanlægningsmetode siden 60’erne. I stedet for at prøve at forudsige én fremtid, udarbejder de 4-5 scenarier for fremtiden og forbereder sig på, hvordan virksomheden skal reagere på hver af dem. I 1990 bad Sydafrika Shell om at hjælp til scenarieplanlægning i forbindelse med Sydafrikas afvikling af apartheid. Shell sendte Adam Kahane, en meget erfaren scenarie-planlægger. Han udarbejdede sammen med de forskellige parter fire scenarier efter ”same procedure as last year”. Men så skete der noget: Sydafrikanerne, både de sorte og de hvide, slog sig ikke til tåls med at afvente hvilket scenarie, der så ville vise sig – de vidste godt, hvilket scenarie, de ville have – og gik i gang med at arbejde ud fra det. Det kom totalt bag på Adam Kahane. I Shell havde man indtil da ikke forestillet sig, at man/de kunne påvirke hvilken fremtid, det kunne blive. Derfor havde Shell også været ubevidst om deres evne til at påvirke på godt og ondt.
”Open mind” handler om, at når folk omkring dig fortæller om barrierer for at nå dine mål, så hører du dem som muligheder for netop at skabe forspring ved at udvikle nye måder at gøre tingene på. Din idé kan blive til virkelighed. Du kan ændre på, hvad vi opfatter som muligt i verden. Open heart
 Vision Guatemala var et ambitiøst projekt. Efter 26 års borgerkrig var det endelig lykkedes at samle topfolk fra hhv. regeringstropperne og oprørsbevægelserne samt de humanitære organisationer for at snakke om en ny fremtid for landet. En aften sad de omkring kaminen og fortalte personlige historier fra borgerkrigen. Én fortalte at hun havde besøgt en massegrav og dér set en masse meget små knoglestykker. Hun spurgte om knoglerne var blevet slået i stykker – og fik det svar, at det var knogler fra de ufødte børn i de dræbte gravide kvinders maver. Efter den fortælling blev der meget stille. Og da nogen endelig tog ordet igen bredte der sig en stemning af ”Det er for meget – det må bare ikke ske igen” og derefter forstummede al diskussion af hvis skyld det hele var. Resten af workshoppen handlede om hvordan de i fællesskab kunne forhindre det i at ske igen. Dette er et stærkt eksempel på “open heart”. “Open heart” opstår, når du mærker dig selv og tør være tilstede som det menneske du er. Når du samarbejder med dem, du har tillid til. Din virksomhed er også med til at gøre verden bedre. Open will
 Caroline Meyer White havde bygget sit første halmhus, da hun var 19 år. Seks år senere sad hun en aften og så en udsendelse om det store jordskælv i Pakistan. Det var oktober måned. Mange mennesker ville dø, fordi huse var styrtet sammen og familier derfor måtte bo i telte og en streng vinter ventede. “Jeg underviste som højskolelærer, men pludselig kunne jeg mærke, at her var noget der rykkede på en helt anden måde. Pludselig var det liv og død.” Spontant tog hun beslutningen: Hun ville til Pakistan og se, om der var en mulighed for at bygge halmhuse. To måneder senere rejste hun. Projektet blev godkendt som en del af et FN-projekt. Caroline Meyer White blev ansat som projektkoordinator og underviste pakistanere i byggeteknikken. “Open will” er, når du ved, at det ”VIL du bare”. Beslutningen har taget sig selv. Når du er opsøgende og netværker lyttende vil de konkrete handlemuligheder udkrystallisere sig. Vent med at knokle på til indtil du ser dem – og så skal der handles! Ingen tid at spilde. Måske tager hele projektet en drejning, du ikke havde forudset – men du ved, at den kan bære, for du ser hele tiden efter nye muligheder, der bærer den frem.

Kontakt

Lise Damkjaer

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag