17. April , 2009

Væksthusene mælder klar til start

”Som udgangspunkt er det iværksæt-
tere med vækstpotentiale, der kan få rådgivning hos os,” fortæller Marlene Haugaard, der er udnævnt til direktør i Region Hovedstadens Væksthus.
    De fem regionale Væksthuse har indgået en resultatkontrakt med Erhvervs- og Byggestyrelsen, som definerer de mål, husene skal opfylde. Men hvem falder under kategorien ”iværksættere med vækstpotentiale”?
    ”Det er dem, som ønsker at udvide medarbejderstaben, vækste i omsætning, gå ud på et eksportmarked, eller som har andre vækstpotentialer,” siger Marlene Haugaard. Hvad der nærmere menes med ”andre vækstpotentialer” er ikke defineret præcist endnu.
    ”Men det er dem, der har ambitioner
om at ville vækst i deres virksomhed. Det har ikke noget at gøre med, om det er inno-
vativt eller forskningstungt. Det kan sagtens være skobutikken der vil lave kæde, eller konsulentvirksomheden med nye typer rådgivningsydelser.”
    Hvornår må man komme hos jer?
”Man må gerne komme i opstartsfasen. Vi modtager alt lige fra de ikke-etablerede til 100 år gamle virksomheder eller mere. Alderen kigger vi ikke på,” siger Marlene Haugaard.
    Det betyder dog ikke, at Væksthusene har til formål at hjælpe med de helt basale opstartsproblemer.
    ”Det handler ikke om basisrådgivning, som f.eks. at få et cvr-nr. og blive momsregistreret. Vores rådgivning skal fokusere på vækst. Hvis vi f.eks. skal hjælpe en virksomhed med at komme ud på eksportmarkedet, vil vi gå ind og hjælpe med at se på, hvilket marked som ville være interessant, hvordan man griber markedet an, hvilke analyser, der skal til, og hvilken strategi man skal angribe med – om man f.eks. skal have agenter, eller etablere sig derude.”
    ”Det går nogle spadestik dybere end i Erhvervsservice. Tidligere var der også en max-grænse på fire timers rådgivning, mens vi nu – i princippet – må bruge uendelig meget tid. Men vi må ikke vær i konkurren-ce med det private rådgivermarked. Vi vil tale med vækstvirksomhederne om principperne, f.eks. for hvordan en markedanalyse skal laves, men hvad selve udførelsen angår, vil vi henvise til private rådgivere.”

Klar til start

Rundt om i landet er husene alle ved at være klar til start.
    ”Alle er etableret som erhvervsdrivende fonde, bestyrelserne er nedsat, og de har holdt de første tre-fire møder. De har alle en resultatkontrakt med os, hvor der er sat nogle få mål op, som vedrører etablering og aktiviteter. Der er også meget fokus på, at der skal indgås samarbejdsaftaler med lokaler erhvervsserviceenheder, med andre offentlige aktører, og med private aktører. Det er vigtigt i det første år, at der skabes samarbejder,” fortæller Bent Lindhardt Andersen, kontorchef i Erhvervs- og Byggestyrelsens Center for Erhvervsudvikling.
    Beliggenheden af de nye huse er også faldet på plads. I Region Hovedstaden vil Væksthuset som nævnt få til huse i forskerparken Symbion på Østerbro, med satellitter på Bornholm, på Teknologisk Institut i Taastrup og i Hillerød. I Region Sjælland bliver det i Vordingborg i fælleslokaler med erhvervscentret. I Syddanmark bliver det i Odense i forskerparken ved Odense Universitet. I Midtjylland ligger huset i Århus på Katrinebjerg, med en satellit i Birk Centerpark i Herning, og i Ålborg bliver det i Novi.
    ”Alle steder bliver der tale om, at man overtager eksisterende medarbejdere fra erhvervsservice. Men Væksthuset er mere og andet end de tidligere centre. Så det bliver ikke en videreførsel,” siger Bent Lindhardt Andersen.
    Hvad med de iværksættere, der ikke har vækstambitioner?
”Den lokale rådgivning i kommunerne skal tage den almindelige forretning og de mere lokale iværksættere. Og det er klart, at det skal være en fødekanal til væksthusene og at der skal være et samarbejde. Nogle steder diskuterer man, om alle skal gå ind via den lokale rådgivning, og derefter sendes videre til Væksthuset.”
    Husene vil først på året blive evalueret og målt på brugertilfredshed.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag