16 . April , 2009

"Never waste a good crisis" - nye muligheder for innovative iværksættere

På et besøg i det europæiske parlament udtalte Hillary Clinton for nyligt, at man aldrig skal ”waste a good crisis”, en udtalelse ikke kun rammer plet på klimaområdet, men også for danske iværksættere.     Som en nation med en stærk tradition for innovation har Danmark gode chancer for at flytte op i feltet i løbet af krisen, for så at sætte sig i førersædet, når vi igen ser bedre tider. Dette forudsætter naturligvis en politisk linje, der giver gode rammebetingelser for iværksættere under krisen, således at udviklingen ikke går i stå, som den har gjort i hårdere ramte lande.     Det er vigtigt, at politikerne er med til at skabe lokal optimisme, og gør deres for at opveje for de hårde kår indenfor kapital fremskaffelse. Et fortræffeligt eksempel kunne være at få fjernet den foreslåede lagerbeskatning fra skattereformen, men også støtte til iværksætterinitiativer, formindskelse af administrationsbyrden og lign. er nødvendigt. Også når det betyder man må ofre kortsigtet politisk popularitet for at nå langsigtede økonomiske mål. Vi bliver nødt til som samfund at tage større ansvar for Danmarks fremtid, og støtte de innovative iværksættere, som har en stor rolle at spille i at bringe landet ud af krisen, og opretholde vores velfærdssamfund på sigt.     Med politisk støtte er der nemlig gode muligheder for den arketypiske iværksætter som har evnen til at se muligheder, hvor andre ser begrænsninger.     Trenden for de etablerede virksomheder er omkostningsminimering; det betyder at der ikke altid er penge til at forsvare markedsandelen, og at markedsledernes udviklingsbudgetter sjældent har været mere sølle. Derudover resulterer de mange konkurser i mindre konkurrence, samtidig med at forbrugernes købemønster har ændret sig i takt med manges ændrede rådighedsbeløb. Dette åbner døre for smidige, innovative virksomheder. Sex og netværk Blandt de markeder, som nyder godt af den relative nedgang er discountkæder, dagligdagsprodukter og billig underholdning. Det sidste inkluderer ikke overraskende sex, hvilket kan ses på et stærkt øget salg af graviditetstests og babyprodukter. Ifølge New York Times havde den amerikanske discountkæde Wal-Mart en stigning i omsætningen på 5,1 procent i februar, sammenlignet med 2,7 pct. for samme periode sidste år. Wal-Mart udtaler, at stigningen primært stammer fra salg af fødevarer, underholdning og sundhedsprodukter. En helt anderledes gigant, LinkedIn, har efter sigende vækstet med én million nye bruger hver 14. dag siden begyndelsen af krisen. LinkedIn nyder godt at det usikre arbejdsmarked, der resulterer i at folk bruger mere tid på at pleje deres professionelle netværk med henblik på fremtidige jobmuligheder. En af de danske virksomheder, som krisen har skabt muligheder for, er iværksættervirksomheden Medichanical Innovation. Virksomheden har opfundet et instrument, der kan reducere omkostningerne i forbindelse med hofteoperationer. Konceptet har fået bred opbakning fra erhvervslivet, bl.a. vandt Medichanical Innovation andenpladsen i Venture Cup og Connect Denmarks ”Springboard of the Year” 2008. Selv problemet med at fremskaffe kapital skaber til muligheder, nemlig for virksomheder som Innovayt A/S, der hjælper virksomheder med at skaffe finansiering gennem offentlige institutioner og EU. Lars Brøndum Petersen fra Innovayt forklarer: ”I krisetider er der en større efterspørgsel på højrisiko kapital fra offentlige instanser som fx Højteknologifonden, da virksomhederne har svært ved at rejse kapital andetsteds fra.” Fælles for Medichanical Innovation og Innovayt A/S er det faktum, at det offentlige er en stor del af deres forretning, henholdsvis som den største kunde indenfor hos-pitalsvæsenet, som Medichanical Innovation bejler til, og som mulig kilde til finansiering for Innovayts kunder. Derfor kan Danmarks store offentlige budget altså lige nu være en national konkurrencefordel.

Kontakt

Tine Thygesen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag