15 . April , 2009

Innovation opstår i fællesskab

Innovation er en afgørende faktor for vores konkurrenceevne, for vores værdiskabelse og for vores samfundsøkonomi som helhed. Det kan således heller ikke overraske at ”iværksætteren” er blevet en af det moderne samfunds mest eftertragtede og populære skikkelser. D et afgørende i forhold til skabelsen af en effektiv og offensiv innovationspolitik hviler på en grundlæggende forståelse for, at de gode ideer ikke opstår af sig selv. Det er ikke som din ”lykkes egen smed”, at du udvikler dine gode ideer og dine evner til at tænke i innovation. Innovation er således heller ikke en medfødt evne, men en evne vi udvikler og opsøger i fællesskab. Derfor er innovation en alt for vigtig opgave, som man ikke bare kan overlade til ensomme ildsjæle og opfindere alene. D anmark blev i juni måned 2008 udnævnt af det internationale Forbes Magazine til at være det land i verden, hvor det er bedst at drive virksomhed, men samtidig halter vi noget bagefter på innovation og risikovillighed. Det er således ikke danskerne, der er de første til at tage springet som selvstændige og kaste sig ud i nye erhvervseventyr. Ifølge Erhvervsog Byggestyrelsens iværksætterindeks for 2006, har Danmark fortsat en lavere opstartsrate af nye virksomheder end lande som England, Luxemborg og Norge. Det betyder netop at vi ikke bare kan vente på at iværksætterne nok skal dukke op. Vi har behov for en ny og mere langsigtede innovationspolitik, der kan ligge grunden for de ideer vi skal leve af i fremtiden. Det betyder, at det danske centrumvenstre ikke bare kan fortsætte med at betragte erhvervslivet snævert, som klassekampens ærkefjender. Der findes faktisk et progressivt, kreativt og skabende erhvervsliv, som fortjener bedre end de traditionelle automatløsninger i form af øget regulering og mere bureaukrati. Vi har fra fællesskabet et stort ansvar for at understøtte det progressive erhvervsliv og skabe de rigtige forudsætninger for iværksætteri. Det handler om, at skabe en kultur for innovativ nytænkning, der skal gennemsyre vores uddannelsessystem, vores arbejdsmarked og vores offentlige sektor. Større offentligt ansvar Udviklingen af en mere positiv kultur for innovation og iværksætteri bør senest starte i folkeskolen, som traditionelt har været rettet mod en klassisk lønmodtagermentalitet. Vi skal således udvikle eleverne i tværfaglige miljøer, styrke de kreative fag og give eleverne mulighed for at afprøve sig selv, som iværksættere i konkrete projekter. Det kunne f.eks. være som iværksætter i skoleboden, ved julemarkedet, ved indsamlinger til lejrskoler eller event for de mindre elever. Endelig bør vores uddannelsessystem generelt styrke mødet med erhvervslivet – ikke fordi de skal definere eller overtage undervisningen, men fordi de er en stor del af vores samfund, som vi skal forholde os til i konkrete opgaver og projekter. Vi skal således møde erhvervslivet oftere igennem vores uddannelse og stige grad konfronteres med vores personlige risikovillighed. Endelig skal den offentlige sektor tage et langt større ansvar for den danske innovation, hvilket både handler om strategiske erhvervssamarbejder og en langt mere ambitiøs offentlig indkøbspolitik. De strategiske samarbejder handler om at skabe rammer for nye sektorer og langsigtede eksportsatsninger, som succeserne med vindmølle- og høreapparatindustri tidligere har repræsenteret. Den offentlige sektor skal derfor satse langt mere massivt på grundforskning, anvendt forskning og demonstrationer af nye produkter. Markedet og staten skal således løfte nye innovative erhverv i fællesskab. Samtidig skal den offentlige sektor på banen med langt mere uambitiøs indkøbspolitik, der ikke som den politik repræsenterer et innovativt ”race to the bottom”. På nuværende tidspunkt handler det om masseproduktion, besparelser og ensretning. Når hele den offentlige sektors kontorindretning bliver produceret på to fabrikker i Sverige skaber det en meget konform kultur, uden blik for iværksættere og innovative designs. Vi skal således have staten til at tage flere chancer og gå forrest i forhold til innovative design og nye løsninger – staten bør være blandt de første til at satse på de unge iværksættere. Vi skal således have fællesskabet tilbage i front på iværksætterområdet. Den offentlige sektor og det private erhvervsliv kan i et konstruktivt samarbejde spille den afgørende rolle for etablering af en ny danske iværksætterkultur. Det vil således værre igennem en fremsynet uddannelsessektor, progressive erhvervssamarbejder og en risikovillig offentlig sektor, at vi kan øge fremtidens innovationslyst.

Kontakt

Jens Jonatan Steen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag