15. April , 2009

Hvem har rettighederne til grafikken?

Vi har en netbutik, som sælger invitationer mm. til barnedåb. Det er en grafiker, som tegner alle motiverne, og da vi kender hende via en fælles ven, tegner hun for os til 500 kr. i timen, som er ca. halv pris i forhold til andre grafikere.     Det går ret godt med at sælge invitationer,  og vi er nu kommet i tvivl om, hvordan juraen er mellem os. Er det os og vores firma, der har rettighederne til tegningerne, når vi har betalt for at få dem tegnet, eller er det grafikeren, der har rettighederne? Hun vil være træt af at have tegnet for os til vennepris, hvis vi så ”scorer kassen” og hun ikke får noget ud af det.      Omvendt er det os, der løber hele den økonomiske risiko, da det er os, som betaler for tryk mv. af kortene. Nogle af motiverne er også blevet trykt på servietter, men må vi bruge tegningerne i alle de sammenhænge, vi har lyst til? Vi vil gerne have dette rettighedsspørgsmål afklaret, da vi alle vil være ked af, at skulle blive uvenner over dette. Karen Mønlov-Pihl, 1-2-3krone

 Motiverne som Jeres grafiker fremstiller er ophavsretligt beskyttede værker. I de tilfælde, hvor der ikke er indgået en konkret aftale angående omfanget af overdragelsen af rettighederne, er reglerne således: Rettighederne overgår til arbejdsgiveren efter en stiltiende aftale, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed.     Det betyder på den ene side, at rettighederne til motiverne overgår til Jeres virksomhed i et vist omfang. Omfanget af denne rettighedsovergang er dog begrænset til, hvorledes normaludnyttelsen af motiverne er som led i virksomhedens drift på det tidspunkt, hvor motiverne er skabt. Med andre ord overtages rettigheden til at bruge tegningerne på den tiltænkte måde. Her kan jeg henvise til det grundlæggende juridiske princip om ydelse og modydelse. Når arbejdstageren får løn af arbejdsgiveren, skal arbejdsgiveren have en modydelse i form af retten til at råde over de værker som er frembragt.     På den anden side, så kan jeres virksomhed ikke fuldstændig frit benytte motiverne til noget andet. Det medfører, at hvis I finder på et helt nyt koncept, så kan I formentligt ikke uden videre benytte motiverne. Hvis serviet-salg var en sædvanlig del af jeres virksomhed på tidspunktet for overtagelsen af motivet, så er det formentligt i orden at trykke motiverne på servietter. Hvis servietdelen er noget I har opfundet på et senere tidspunkt kan der være problemer. Endelig er der helt uoverdragelige rettigheder, der aldrig kan overtages på grund af ophavsretsloven. Det kaldes de ideelle rettigheder og er retten til at ændre motiverne eller bringe motiverne på en for ophavsmanden krænkende måde.

 

Svar leveret af Ret&Råd - www.retraad.dk

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag