31 . March , 2009

Kan fødevarer købt på nettet returneres?

SPØRGSMÅL // Hvorledes er returretten på fødevarer som købes på nettet? Jeg har læst, at den ikke gælder for køb af levnedsmidler og andre varer til husholdningens løbende forbrug, der skal leveres på bopælen eller arbejdspladsen. Vil det sige, at det gælder for alle fødevarer som købes på nettet? Eller er det kun abonnementer på fødevarer købt på nettet?Med venlig hilsen
Patrick Vogel, V2 Tobacco A/S

SVAR // Det følger af forbrugeraftaleloven, at følgende er undtaget fra fortrydelsesretten: Køb af levnedsmidler og andre varer til husholdningens løbende forbrug, som købes på offentlige steder, torve og markeder, eller som skal leveres til forbrugeren på dennes bopæl eller arbejdsplads som led i organiseret og regelmæssig vareudbringning. Hvis internetbutikken tilbyder at bringe varerne ud til kunden, så vil fortrydelsesretten formentlig ikke gælde. Der er her tale om et fortolkningsspørgsmål. Men efter min opfattelse, skal der være tale om en normal service, som den erhvervsdrivende tilbyder som led i sin virksomhed. Det kan ikke være afgørende, om der skal betales for udbringningen eller ej. Internetbutikken skal blot tilbyde at bringe varerne ud. Det giver sig selv, at hvis der er tale om, at man kan få leveret varer med to dages varsel eller fra dag til dag, så vil der være tale om en organiseret og regelmæssige vareudbringning, og så gælder fortrydelsesretten, som nævnt, formentlig ikke.  

Svar leveret af Ret&Råd - www.retraad.dk

Kontakt

J. Poulsen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag