31 . March , 2009

Håndværkere klædt på til forretning

De fleste nyopstartede håndværksvirksomheder har et godt kendskab til deres branche og kan deres håndværk godt. Til gengæld mangler mange af disse virksomheder en række basale værktøjer og forretningskompetencer, for at kunne drive deres forretning bedst muligt. For at møde behovet for at opbyg-ge grundlæggende forretningsmæssige kompetencer og viden hos nystartede håndværksvirksomheder, tilbyder Byggestart.dk og Dansk Iværksætter Forening i samarbejde virksomhederne en skræddersyet Værktøjskasse med fokus på de grundlæggende værktøjer, der skal til, for at drive en sund forretning.

Online værktøjskasse Værktøjskassen består af en række moduler, hvor der tages konkret fat på daglig-dagens behov, spørgsmål og praktiske udfordringer inden for forretning jura, kundepleje, bank, forsikring, regnskab og moms og skat. De fysiske arrangementer understøttes af en online forretnings-værktøjskasse på Byggestart.dk, hvorfra regler, standarder, procedurer og checklister kan downloades af virksomhederne. I takt med at Værktøjskassen udvikles, og de virksomheder, som er kommet over deres opstart, møder nye udfordringer, er der mulighed for at udvikle en fase 2, som bygger videre på Værktøjskassen. »Vi er begejstrede for aftalen,« siger Byggestart.dk’s direktør Jan Mejlkjær, der er meget bevidst om de udfordringer hans medlemmer står over for. »Hverdagens fokus er på de konkre-te opgaver, der arbejdes med og der er mange, der knækker nakken på, at de ikke har overblik over de mange procedurer og regler, man skal være orienteret om som håndværker,« siger Jan Mejlkjær, og fortsætter: »Et eksempel er ansættelsen af med-arbejdere, der kan være svær at håndtere. Ét er at finde den rigtige medarbejder, noget andet er at få vedkommende op-rettet i lønsystemer, ferieordninger og forsikringer.« Ingen paragraffer Her hos Dansk Iværksætter Forening, hvor Værktøjskassen er udarbejdet, kender vi om nogen iværksætternes behov for forretningsviden. Formålet er at hjælpe iværksætteren på vej bedst muligt og vi har derfor målrettet al undervisning til håndværkerne, så det er deres behov, vi imødekommer. Der bliver ikke undervist i paragraffer, men i konkret viden, som gør det lettere at forholde sig til. Det betyder, at for eksempel modulet inden for jura indeholder viden om udarbejdelse af kontrakter som Forbrug-eraftalen og AB92, der i højere grad efter- spørges af kunderne i dag. Og når vi taler pension og forsikring, er vi bevidste om, at det er mennesker, der ofte tilsidesætter egne behov for at have økonomi i virksomheden. En god diskussion om, hvordan man sikrer sig, hvis uheldet er ude, er derfor absolut nødvendig. Byggestart.dk, der er en entreprenørvirksomhed som formidler opgaver mel- lem håndværkere og kunder via deres website, tæller i dag over 800 medlemmer og vokser stødt. Behovet for løbende rådgivning er derfor vigtig og planen er, at undervisningen i Værktøjskassens moduler skal udbredes til hele landet og afvikles flere gange om året. Første forløb afholdes i disse dage i København.

Kontakt

Susanne Kaufmann

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag