27 . March , 2009

Vi skal evne at skabe nyt

Der har været meget fokus på iværksætteri i Danmark i den seneste tid, og der arbejdes fortsat på at forbedre rammerne for iværksættere. Jeg vil gå så langt som at sige, at der aldrig har været et bedre iværksætterklima i Danmark, men på trods af det mangler vi stadig at se resultaterne. DI’s Globaliseringsredegørelse 2006 viser, at vi er faldet et godt stykke ned ad ranglisten, når det gælder personer, der er involveret i iværksætteri. Helt præcist er vi faldet fra en 15. plads til en 20. plads, når vi sammenligner os med de 28 andre OECD-lande. Det betyder blandt andet, at befolkningen i de bedste lande har tre gange flere iværksættere end Danmark. Det er derfor tvingende nødvendigt, at vores position forbedres, hvis vi i Danmark skal få tilstrækkeligt med innovative ideer til at blomstre. Tallene dækker over to ting: Danmark er gået en smule tilbage i iværksætteraktivitet, men nok så vigtigt, så har de andre lande lang mere vækst i aktivitetsniveauet. Vi bliver overhalet indenom. Konsekvensen af det er at Danmark er langt fra at skabe de vækstiværksættere der skal til, hvis vi skal blive en iværksætternation. Det er selvfølgelig ikke på alle parametrene, at Danmark falder tilbage. Det er for eksempel hurtigt at starte egen virksomhed i Danmark, og her er vi gået to pladser frem i forhold til sidste år. Men når det kommer til at drive en virksomhed i vækst i Danmark, er der to væsentlige barrierer: Den ene er administrative byrder. Her er vi gået tilbage fra en 16. til en 19. plads. Regeringen har som målsætning at reducere byrderne med 25 procent inden 2010, men på trods af de gode hensigter sakker vi bagud i forhold til de lande, vi konkurrerer med. Det skal ændres, så det hverken er besværligt og bureaukratisk at drive egen virksomhed. Det mindsker vækstiværksætternes lyst og gå-på-mod, og det lægger bånd på vigtige ressourcer, der kunne være brugt på at skabe vækst og dermed nye arbejdsplader i Danmark. Regeringen bør derfor sætte turbo på deres indsats for at reducere det administrative papirarbejde. En anden meget væsentlig hindring for at skabe en virksomhed i vækst er det danske skattetryk. En iværksætter påtager sig en stor risiko, når han eller hun etablerer en ny virksomhed. Går det galt, har iværksætteren hele risikoen – går det godt tager skatten over 70 procent. Det skal vi kunne gøre bedre, for den høje skat hæmmer iværksætterlysten og skal laves om, hvis vi vil højere op på rangstigen. For det skal selvfølgelig kunne betale sig at tage en risiko, der (hvis det går godt) kommer Danmark mangfoldigt tilbage. Vi er glade for, at regeringen anerkender, at skatten er et incitament. Men lappeløsninger, som eksempelvis iværksætterfradrag, har iværksætterne ikke brug for. Vi bliver nødt til at tage fat i den helt centrale årsag – nemlig det høje danske skattetryk – og ud fra det lave holdbare løsninger. Det er hårdt arbejde at blive en vinder, og »ja, vi ved det godt« har man lyst til at sige. Men det ændrer ikke ved det faktum, at vi lever i en global konkurrencesituation, og det kræver omstillinger fra os alle. Den gamle industriproduktion sejler i stigende grad under fremmed flag, og i fremtiden skal vi leve af viden og innovation, lyder de konstante meldinger fra fagfolk. Det betyder ikke, at vi alle skal være forskere, men vi skal blive bedre til at bruge vores forskellige evner til at skabe ny og større værdi. Vi har brug for entreprenante personer, der har evnerne til at skabe noget nyt, og som har lysten og modet til at gå hele vejen og etablere en virksomhed. De rigtige rammevilkår er vigtige for, at folk tør tage springet og få stablet deres egen virksomhed på benene. Det har været diskuteret en del i medierne, om der er brug for flere iværksættere i Danmark. DET ER DER – især flere med ambitioner om vækst. Derfor vil fremtidens vindere blive dem, der evner at skabe nyt, og den form for kreative kræfter skal vi sørge for har de bedst tænkelige vilkår. I Dansk Industri støtter vi iværksættere med ambitioner om vækst, og meget tyder på, at iværksætterne selv er meget interesserede i at forbedre deres muligheder og vilkår for at skabe vækst – og alene i løbet af årets første 6 måneder, er der kommet 200 iværksættere med i DI’s IværksætterNetværk.

Kontakt

Tina Donnerborg

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag