26 . March , 2009

Hvorfor skal det være så svært

Der er formentlig ingen, der vil bestride, at iværksættere er vigtige for samfundet. Regeringenhar i flere år forsøgt at formulere en iværksætterpolitik, kommuner og amter har forskellige tilbud til iværksættere, og erhvervsorganisationer og universiteter gennemfører aktiviteter, der skal styrke iværksætteriet. Iværksætterne skaber 40 pct. af væksten i samfundet, så derfor vil alle gerne bakke op om iværksætterne i ord, men alligevel er det mit indtryk, at det ikke på alle områder er blevet nemmere at være iværksætter. En fælles indsats Et af problemerne er selvfølgelig, at bedre rammebetingelser for iværksættere kræver, at en bred kreds af aktører samles om en fælles indsats. Det har vi lige forsøgt med Iværksætterfestival 2006, der løb af stabelen over flere dage på Københavns Rådhus, i Industriens Hus, på Axelborg og flere andre steder, og det kræver en stor indsats at samle de mange gode kræfter. Men de skal også samles, hvis vi for alvor skal gøre livet lettere for iværksætterne. Staten skal se på, om alle de myndighedskrav, der bliver stillet, nu også er både rimelige og nødvendige. Bankerne skal blive bedre til at vurdere det reelle potentiale i en iværksætters idé. Uddannelsesinstitutionerne skal blive bedre til at spore de unges tanker ind på muligheden for at starte egen virksomhed. Og kommunerne skal sikre muligheder for lokalisering og ordentlig rådgivning til iværksætterne. Regler og bureaukrati Jeg vil derfor bede mine embedsmænd gennemgå de regler og myndighedskrav, som iværksætterne møder, når de vil starte egen virksomhed. Er de rimelige eller overflødige? Er de lovbestemte eller besluttede af Københavns Kommune? Hvad er konsekvensen af at fjerne eller smidiggøre dem? Og så vil jeg lave én indgang for iværksætterne til kommunen. For naturligvis skal man i kontakt med myndighederne, når man vil starte en virksomhed. Men det skal være nemt og enkelt.

Målrettede tilbud Og så skal vi støtte iværksætterne i de første vanskelige år. Der gør vores erhvervscenter EVU allerede et stort arbejde med rådgivning, vejledning, kurser og erhvervsparker i Valby og på Halmtorvet. Og disse aktiviteter bliver mere og mere fokuserede på de særlige behov og udfordringer, iværksættere og mindre virksomheder står overfor på bestemte tidspunkter af deres liv. En iværksætter, der for første gang skal starte egen virksomhed, har andre behov og udfordringer end en enmands virksomhed, der har eksisteret nogle år og nu skal til at ansætte flere folk, eller en mindre virksomhed der skal til at gennemføre et generationsskifte. Og problemstillingerne vil heller ikke være de samme for en software-iværksætter, en designer eller en etnisk iværksætter. Det er vigtigt, at vi målretter vores tilbud mod de særlige udfordringer, forskellige grupper af iværksættere står overfor. Det er også vigtigt, at vi har et tilbud til de vidensbaserede iværk-sættere inden for f.eks. biotek og IT, der har særlige behov for udviklingsmiljøer og laboratorier. Her har vi i dag Symbion Science Park, IT-væksthuset på 5. sal af IT-universitetet og snart kommer biotek-forskerparken på Tagensvej, der bliver en del af det store BioCenter, hvor også bl.a. Københavns Universitet og Rigshospitalet vil indgå.

Kommunens indkøbspolitik Og så skal vi bruge de værktøjer, vi som kommune har til at støtte iværksætterne. Et eksempel på det er vores indkøbspolitik. Københavns Kommune køber ind for ca. 7 mia. kr. om året, men kun 3 pct. af disse indkøb sker hos iværksættere. Det skal sammenholdes med, at iværksættervirksomheder – dvs. virksomheder der har eksisteret under 3½ år – udgør 30 pct. af den samlede virksomhedsbestand i København. Derfor skal vi gøre en indsats for at få flere iværksættervirksomheder blandt vores leverandører. Det kan bl.a. ske gennem yderligere information om kommunens udbud, opdeling af udbud og matchning af iværksættere til at afgive fælles tilbud. Iværksættere skaber vækst Gode rammer for iværksættere skaber dynamik og fornyelse i København. Nye virksomheder udvikler nye idéer til nye produkter og services, og de skaber nye arbejdspladser og økonomisk vækst. Og det er nødvendigt for at sikre fortsat udvikling i København. København konkurrerer med andre metropoler om at tiltrække investeringer, turister og udvikling. Hvis vi skal klare os godt i den konkurrence, skal vi have et bredt funderet grundlag af kreative og innovative virksomheder. Derfor skal vi sikre gode rammer for iværksætterne!

Kontakt

Ritt Bjerregaard

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag