26. March , 2009

Derfor er kvinder bedre iværksættere

Et godt råd til de mange mandlige iværksættere, som slås med salg, markedsføring, kommunikation eller networking kunne lyde sådan her: Skaf dig en kvinde.
Sådan kan man tolke de australske kønsforskere Allan og Barbara Pease, som har begået en bestseller om mænd og kvinder. Bogen var rystende læsning for denne mandlige iværksætter.

Kvinder etablerer netværk
Støttet af kønstests og hjernescanninger tegner australierne et billede af kvinder, som overlegent navigerer i det moderne samfundsliv. I særdeleshed som iværksættere.
Ingen er ekspert i alting, og alle iværksættere støder på et vigtigt behov for rådgivning. Der er dog en tendens til, at mænd foretrækker at dumme sig på egen hånd. Mænd afskyr andres gode råd. Tilmed får mænd sjældnere etableret kontakt med de folk, som kunne give et godt råd. For mænd er elendige networkere. I en forsamling med mange ukendte præsenterer hun sig og husker de fleste navne. I løbet af de første tyve minutter får hun styr på de andres indbyrdes relationer, og hun opdager hvis nogle er fjendtlige eller særligt hengivne overfor hinanden. Imens kortlægger manden alle ind- og udgange i det nye lokale, og efter tyve minutter er han godt rustet, hvis der skulle komme et pludseligt ulveangreb.

Taler tyve A4-sider hver dag
De fleste ved, at kvinder klart taler mest. I gennemsnit taler kvinder fire gange så meget som mænd, hvilket svarer til tyve A4-sider hver dag, eller knap 10.000 ord. Hjernescanninger viser, at kvindehjernen er aktiv fem forskellige steder mens hun taler, hvorimod den talende mand nøjes med et enkelt aktivt talecenter i hjernen.
Tilmed kan kvinder ubesværet deltage i flere samtaler på samme tid. Det er normalt, at hun diskuterer med en kollega, følger med i et radioprogram, og samtidig svarer telefonen – uden at tabe tråden. Omvendt bliver mænd forstyrret og afbrudt, når der er mere end én der snakker.
Der er selvfølgelig mellem mændene og kvinderne store indbyrdes forskelle. En mand som Johannes Møllehave taler sandsynligvis langt over det mandlige gennemsnit. Næsten alle skiller sig ud fra normen i en af de mange undersøgelser om sansning og adfærd. Men de overordnede konklusioner er statistisk meget entydige.

Mænd har også fortrin

De mandlige favoritdiscipliner handler om rumlig intelligens. Mænd kan finde vej, læse kort, køre bil, parallelparkere, bedømme retninger mv. Han ved ret præcist, hvorfra en lyd kommer, hvorimod kvinder er mere usikre, hvis de ikke kan se den kilde, som udsender lyden. Som iværksætter finder han sikkert vej til et kundemøde. Og han er god til at fokusere på løsninger. Men kun på et problem af gangen.

Er forskellene medfødte?
De australske kønsforskere mener, at gamle stenaldervaner er blevet medfødte egenskaber. Det er tankevækkende, at mange mænd i parforhold sover tættest på døren, hvorfra et potentielt angreb ville komme – som i indgangen til stenalderhulen. Når piger i fireårsalderen har et langt mere udviklet sprog end drenge, som omvendt bedre finder vej, så tyder meget på medfødte faktorer. Når de bliver voks-ne ender drengene med at totaldominere blandt piloter og taxichauffører.
Det er selvfølgelig muligt, at evnerne er tillærte eller kulturelt bestemte i et mønster, som vi kunne bryde hvis vi ville. Men kan det ikke være lige meget?
Vi kan se, at danske kvinder er begyndt at dominere flere uddannelsesretninger, og der starter flere piger end drenge i gymnasiet i dag. I betragtning heraf er det nærliggende at spørge, om ikke vi trænger til nogle flere kvindelige iværksættere i Danmark?

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag