23 . March , 2009

En håndsrækning fra studerende

De fleste iværksættervirksomheder kender problemet – de mange små projekter, der aldrig bliver tid til fordi den daglige drift kræver al opmærksomheden. Men med initiativet Projektporten, der er et samarbejde mellem Roskilde, Aalborg og Syddansk Universitet, er der håb forude. Herigennem er det muligt at få en grup-pe på typisk to, tre eller fire overbyg-ningsstuderende til at belyse et aspekt af ens virksomhed i løbet af et semester. Mulighederne er mange, og tæller bl.a. markedsanalyser (mest typisk), kommunikationsstrategier eller produktsammenligninger. At beskæftige en gruppe studerende er dog ikke anderledes end at beskæftige andre medarbejdere. Projektet skal »sælges«. »De tænker meget traditionelt i store virksomheder, men vi gør meget ud af at fortælle at der er nogle fordele ved små virksomhed. Dem, der har gjort det er meget positive fordi deres arbejdet bliver brugt og betyder noget i virksomheden,« siger projektleder på RUC, Signe Riis. »Virksomheder som gør meget ud af at beskrive sig selv, har størst chance. Det handler ikke nødvendigvis om emnet, men om at de studerende kan se sig selv i virksomheden eller i den dialog, som virksomheden lægger op til. Hvis virksomheden er midt i en vækstproces, kan det gøre at de studerende kan se at de kan lave noget, der kan bruges direkte.«

Interesser kommer først Som opdragsgiver kan man ikke regne med have fuldstændig kontrol over, hvad der bliver belyst. »Det forslag, som virksomheden indgiver, skal være tilstrækkeligt åbent til at de studerende selv kan komme med ideer og selv udvikle det. Opgaven skal leve op til universitetskrav.« Til gengæld forlanges der ikke et stort ressourceforbrug fra virksomhedens side. »Typisk skal der laves et par interview med virksomheden i september og oktober, og der skal være tæt dialog, men ellers foregår arbejdet væk fra virksomheden. Ved nogle opgaver, som f.eks. procesoptimering, kan det godt være at de studerende skal være der lidt mere, men de studerende skal ikke indgå i virksom-hedens dagligdag,« fortæller Signe Riis, der lægger op til, at der foretages en afklaring af forventninger. Der forventes heller ingen aflønning af de studerende for det arbejde de lægger i undersøgelsen. »Men man kan ikke altid vide, hvad det resulterer i. De studerende vil altid lade sig styre af særinteresser.« Ikke desto mindre har de virksomheder, der har været involveret hidtil, generelt været meget tilfredse med indsatsen. »De omtaler det som friske øjne, man ikke ellers ville få, og ny utraditionel viden,« siger Signe Riis. Ud af omkring 30 projektforslag fra virksomheder ender ca. en tredjedel med at få en gruppe studerende på krogen.

Ikke nyt fænomen At studerende løser opgaver i virksomheder er ikke noget nyt fænomen. »Der er en gammel tradition på RUC for projekter hos frivillige organisationer og den slags. Det vi ville med Projektporten var at udvide tilbuddet til private virksomheder,« siger Signe Riis. »Det er støttet af Videnskabsministeriet og regeringen, som har afsat en meget stor pulje til brobygning mellem universiteter og små og mellemstore virksomheder, fordi man tænker at det er gensidigt. Det kan give akademikere en praktisk vinkel, og foregribe den arbejdsløshed man ser lige for tiden. Og så er det bevist, at det for de ikke-højinnovative virksomheder er en vækstfaktor at få en højtuddannet ud i virksomheder. Da kan det være en smagsprøve at få en studerende ud. Man behøver ikke investere, men kan tage et enkelt projekt og prøve kræfter med det,« siger hun. Interesserede virksomheder skal hurtigst muligt i gang med at definere projektet, da der senest først i oktober skal være etableret et samarbejde mellem studerende og virksomhed. Læs mere på www.projektporten.dk

Kontakt

Jesper H. Andersen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag