20 . March , 2009

Danmark mangler flere veluddannede iværksættere

Hvis vi skal opretholde vort velfærdssamfund, er det nødvendigt, at vi har et blomstrende erhvervsliv i Danmark, som kan sikre at velstanden øges. Dette er nødvendigt, fordi antallet af ældre bliver større og større i forhold til unge, der kunne tænkes at ville starte egen virksomhed. Som bekendt vil EU i de kommende år blive udvidet med 10 nye lande, og i årene derefter vil der løbende komme nye lande til, som vi ser det nu. Fælles for alle disse lande er, at de har lave indkomster, og det eneste reelle, de har at tilbyde resten af EU, er landbrugsprodukter og billig arbejdskraft i deres fabrikker der. Dansk landbrug vil derfor stå overfor en stor udfordring, hvis de skal klare sig i konkurrencen, og iværksættere, som ønsker at være landmand i Danmark, må tænke sig om to gange. Det lyder mærkeligt, men landbrugsorganisationerne i Danmark ser ud til at tage let på denne dystre udsigt. Det, der er behov for, er, at man slår ind på andre afgrøder, hvor der kræves stort videnindhold og dermed kan opnå mere værdifulde afgrøder, f.eks. hvis man kunne dyrke kantareller i stor skala. Det ser heller ikke bedre ud, når vi ser på fiskerierhvervet. Moderne fiskerbåde er meget effektive, så der er ikke plads til så mange fiskerbåde mere. Desuden er trenden mindre og mindre kvoter for at opretholde et bæredygtigt fiskeri. Der er næppe derfor brug for ret mange iværksættere i det fag heller. Senest har man kunnet læse i dagspressen, hvordan skovejere i Danmark er på vej mod økonomisk ruin på grund af meget lave træpriser fra Østeuropa, hvilket betyder, at skovarbejde kører med underskud, og der er ingen udsigt til bedring de næste mange år.  Selv i industrien oplever vi, at vi ikke kan producere produkter konkurrencedygtigt, hvis arbejdslønnen er for høj. Mange tusind arbejdspladser vil blive mistet i de kommende år, fordi danske virksomheder enten udkonkurreres eller selv flytter produktion til lande, som er mere konkurrencedygtige, f.eks. til de to nye EU-lande, Polen og Slovakiet. I fremtiden vil der nemlig ikke være nogen toldbarrierer mellem os og disse lande, og alle betalinger vil være i hård €-valuta. I store virksomheder, som f.eks. Danfoss, vil man ikke bare se tingene udvikle sig, men aktivt gå ind og flytte arbejdspladser, således at firmaerne alligevel overlever. Der er jo stadigvæk behov for vore produkter, og de kan laves med fortjeneste – bare ikke i Danmark. Virksomheder, som Århus Flydedok, brasede sammen i en stor konkurs for tre år siden og efterlod 1.000 mand på gaden, fordi man ikke forudså udviklingen i tide, og da alt håb næsten var ude, var det for sent at gøre noget ved det. Viden og service Kan det da slet ikke betale sig at drive virksomhed i Danmark? Jo, det kan det, og det vi skal satse på, er produkter med stort videnindhold eller serviceerhverv. Produkter med stort videnindhold er natuligvis dyre at fremstille, fordi der måske kræves dyre udviklings- og fremstillingsprocesser, men det færdige produkt vil i længden være mere produktivt at anvende, billigere at producere i masseproduktion, eller det har flere fordele end simple produkter. Videntunge produkter er ikke bare de samme produkter som før, men mere gennemtænkte. De er ofte produkter, som er en hel anden slags. Mobiltelefonen er et godt eksempel herpå, og sammenlignet med fastnettelefonen har den helt andre fordele – især når man er på farten. Det, der tænkes på, er produkter, som er anderledes, og som giver nye muligheder, og som kan realiseres af et »start-up«-firma. Serviceerhvervene er meget arbejdskrafttunge, men til gengæld skal serviceprodukter købes lokalt. Frisører behøver ikke at bekymre sig om de lave frisørlønninger i Østlandene, da de færreste ikke tager langt væk for at blive klippet.  Sådan er der en række serviceerhverv, som er rimeligt beskyttede, og dem bliver der mange flere af i fremtiden. I vidensamfundet har vi behov for mange specialer og vi har behov for at være næsten verdensmestre inden for mange kompetencer for at fremstille vore produkter. Fremover vil man gøre brug af mange flere konsulenter, specialister og serviceydelser, fordi hver enkelt af os ikke har råd til at have det selv. Videntung industri og servicevirksomhed er derfor vejen frem for Danmark, og kunne for så vidt også gælde for landbrug, fiskeri og skovbrug. Vi har gode muligheder indenfor dette område, fordi vi allerede i forvejen har mange af den slags virksomheder. Denne udvikling betyder også, at fremtidens iværksættere helst skal have længerevarende uddannelser eller være dygtige ledere, der tilknytter medarbejdere i ledelsesgruppen med høj uddannelse. Dårligt forberedte iværksættere I Danmark starter der omkring 15.000 nye virksomheder hvert år. Desværre eksisterer 2/3 af dem ikke efter ca. 6 år. De er enten lukkede eller gået nedenom og hjem. Iværksætteri er naturligvis risikabelt. Når man starter egen virksomhed med en god ide, er det måske alligevel ikke så god en ide. Selv for store virksomheder kan nye produkter blive en fiasko, selvom der har være investeret snesevise af millioner kroner, og alt har være gennemundersøgt og gennemplanlagt. Nogen kan måske huske Motorolas store satsning på Iridium-satellittelefonprojektet, som blev en bragende fiasko, og der blev tabt ca. 3 mia. US$. Når så mange iværksættere alligevel fejler i Danmark (billedet er det samme i andre lande), er det på grund af, at iværksætteren har forberedt sig for dårligt eller ikke havde den fornødne uddannelse. Iværksætteri er karakteriseret ved, at der er et utal af discipliner, man skal kunne, og derfor kan man ikke lære iværksætteri på samme måde, som man lærer andre fag, som tysk og matematik. Undervisning i iværksætteri Young Enterprise er en non-profit organisation i Danmark, og denne sætter skoler og deres lærere i stand til at tilbyde fag og undervisning i iværksætteri gennem et enkelt skoleår. Alle undersøgelser peger på, at iværksættere, der har fået undervisning i iværksætteri, eller som har erfaring fra tidligere, har betydeligt større overlevelseschancer, når de starter egen virksomhed. Frem for at få flere iværksættere skal vi stræbe mod at få flere succesfulde iværksættere, og de vil i reglen være relativt godt uddannede. Recepten på hvad vi i Danmark skal satse på, er altså anderledes produkter med stort videnindhold, der giver kunden nye muligheder, samt veluddannede iværksættere.

Kontakt

Joergen Mads Clausen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag