20 . March , 2009

Bred bund skaber nye stjerner

Hvorfor har vi brug for nye virksomheder i Danmark? Skulle man ikke hellere bruge krudtet på at pleje de eksisterende?Det er vigtigt, at vi bevarer bredden i dansk erhvervsliv. Man kan se det som en pyramide. Hvis vi ikke har en bredde af virksomheder for neden, oplever vi aldrig en ny Lego, Grundfos eller Danfoss. Jo bredere bunden i pyramiden er, desto større er muligheden for at få nye stjerner i toppen.

Er målet således at skabe store virksomheder? Ikke nødvendigvis. De nye virksomheder skal bruge ressourcer på at udvikle deres produkter og komponenter, så virksomheden på den måde vokser, og produktet bliver konkurrencedygtigt på eksportmarkedet. Er det vigtigt, at de nye virksomheder også skaber arbejdspladser? Ja, det er meget vigtigt for os. Hvis ikke vi styrker iværksætterkulturen, får vi ikke udviklet det antal produkter og virksomheder, som er nødvendige for at bevare en høj dansk beskæftigelse, og det er jo hele grundlaget for at bevare den høje levestandard. Derfor er det vigtigt for os, at mennesker, der har idéer, tør udvikle dem i deres egen virksomhed. Hvilke politiske initiativer er nødvendige for at gøre det mere attraktivt at starte egen virksomhed? Det vigtigste er, at vi i Danmark øger investeringerne i forskning og udvikling – det er her ting fødes. Derfor synes vi, at det er for dårligt, at der ikke skrues højere op for indsatsen fra statens side. Staten investerer kun omkring 0,65 procent af BNP i forskning. Hvis man skal leve op til målsætningen i Barcelona-erklæringen, som regeringerne i Europa har tilsluttet sig, skal vi op over tre procent samlet fra offentlige og private midler. Der mener vi, at staten skal bidrage i hvert fald med halvdelen. Hvad kan Dansk Metal gøre for at styrke iværksætteriet? Vi kan kun påvirke politisk ved hele tiden at give vores synspunkter til kende. Hvis ikke, der bliver ofret mere på forskning, går tingene vores næse forbi, og vi sakker bagud. For eksempel er det trist at se, hvordan de spæde forsøg med bølgeenergi ikke bliver bakket op, så de kan videreudvikles i Danmark. Tænk, hvis man havde haft samme holdning, dengang vindmølleindustrien var ny, så havde vi ikke haft den blomstrende industri i dag.  Hvis vi ikke støtter dem, der vil sætte ting i værk og skabe en virksomhed omkring et produkt, en idé eller den opfindelse, så forsvinder idéen eller produktet til udlandet. Hvordan motiverer man flere til at starte egen virksomhed? Det der underlige ord ”iværksætteri”, skal ind i folkeskoler og gymnasier, så eleverne igennem deres skolegang får en klar fornemmelse af, hvilke krav det stiller at drive sin egen virksomhed. De skal kende de positive sider, som mange oplever ved at være selvstændige erhvervsdrivende. Hvis iværksætteri indgår i undervisningen, bliver det også fordelt bredt i befolkningen. Flere handelsskoler og erhvervsskoler har allerede taget handsken op. Vil det være en idé at genindføre iværksætterydelsen eller en anden form for direkte økonomisk tilskud til iværksættere? Ikke hvis det er til nye blomsterbutikker eller cykelforretninger. Det er ikke den type virksomheder, der driver tingene frem. Men det offentlige og private skal i højere grad være klar med midler, så man allerede i en tidlig fase kan få hjælp til at udvikle sit produkt.

Skal man være rede til at løbe en risiko for at starte egen virksomhed? Bestemt. Men der er pokker til forskel på, om man skal sætte hele sin tilværelse på et bræt eller kan vælge en selskabsform, hvor risikoen er mindre. Jeg tror, at mange aldrig kommer i gang, fordi de skal risikere både hus og hjem. Mange gode projekter når ikke videre end til køkkenbordet, fordi man ikke ønsker at sætte familiens gode trygge rammer på spil. Der synes jeg, at man skal se på, om der kan laves nogle strukturer, så det i offentligheden er mere anerkendt, at dem der tager chancer også kan risikere at gå ned med flaget. Man kunne starte med at tage fat i konkursloven. Som iværksætter skal man have mulighed for at få en ny start, hvis projektet ikke lykkes. Janteloven spiller også ind. I mange andre lande er man nærmest højere rangerende i investorkredse, hvis man har været gået ned, da det giver ballast og erfaring.

Hvordan ruster man de potentielle iværksættere til at overleve? Der skal arbejdes på, at der er venturekapital meget tidligere i fasen. Det betinger også, at iværksætteren er indstillet på at sætte en realistisk pris på sin idé. Mit indtryk, at iværksættere tror, at alene idéen har en voldsom værdi, og derfor er det svært at få samarbejdet med investorer til at køre. Vi er også meget optaget af muligheden for at lave spin off virksomheder af eksisterende virksomheder. Hvis en større virksomhed pludselig står med et produkt eller en idé, som ikke ”passer ind”, vil det være fantastisk godt, hvis man hjælper den, der har udviklet det, til at starte egen virksomhed. Den ”gamle” virksomhed kan da være med på sidelinjen som støtte og hjælpe med at tiltrække kapital.

Er der særlige brancher, hvor du godt kunne tænke dig at se flere starte nye virksomheder? Indenfor den traditionelle industri – hvor traditionelle ikke må opfattes som ”gammeldags” – her er mange muligheder. Hele forlystelsesområdet er også i stærk vækst, og her kunne jeg forestille mig mange nye virksomheder. Det undrer mig for eksempel, med den store succes dansk film har, at man ikke ser en opblomstring af en hel følgeindustri. Computerspil, merchandise eller alene det at gøre Danmark til et større filmland produktionsmæssigt.

Hvilke personlige kvalifikationer er vigtigst for at blive iværksætter og overleve? Man skal turde løbe en risiko. Men den vigtigste egenskab for en succesrig iværksætter er, at man ikke bliver nede i kælderen med den gode idé, men i bogstaveligste forstand sætter sig ud på græsplænen og præsenterer den for mulige investorer. Jeg kan være bekymret for, at mulighederne forsvinder, fordi man beholder idéen for sig selv, og ikke får den op i stor nok skala til, at den bliver til en rigtig virksomhed. Som iværksætter skal man turde at tage andre med ind og søge rådgivning.

Har Dansk Metal planer om at gøre en særlig indsats for at få iværksættere blandt medlemmerne? Ikke endnu. Vi har åbnet vores a-kasse for selvstændige, men har ikke hotte planer om at lukke yderligere op. Det kan komme på tale, men vi kommer ind i nogle interessemodsætninger mellem lønmodtagerne og de selvstændige, så vi vil spekulere meget over det, inden vi gør mere. Men vi vil være synlige i debatten, der hvor vi kan presse politisk på og støtte relevante initiativer. Ikke for at signalere, at det ikke er acceptabelt at være lønmodtager, men vi vil også have den anden side i gang, da det er den, der er udviklende.

Kontakt

Thorkild E. Jensen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag