20. March , 2009

At netværke som nystartet

Det ultimative formål med at netværke er at skabe relationer, ikke at indsamle stakkevis af visitkort. At netværke er en uegennyttig aktivitet, og at netværke effektivt er en systematisk måde at relatere positivt til mennesker i verden omkring en på. Mange mennesker tager afstand fra at netværke, fordi de associerer ordet med nepotisme, at fedte sig ind, at kende de ’rigtige’ mennesker, benytte sig af vennetjenester, kende nogen, der kender nogen, der ... og at skyde en ikke helt legal genvej. De vil hellere tro på, at de, der præsterer et godt stykke arbejde, nok skal få belønning og anerkendelse alene i kraft af deres gode resultater.
Det er prisværdigt, men desværre kun delvist sandt. Man får ikke noget ud af at være den bedste, hvis der ikke er andre end en selv, der ved det. Og man udvikler sig kun i kraft af dialog med andre. At netværke medfører, at det engang imellem lykkes at skyde genvej, men genvejen er helt legal, så længe den er funderet i gensidighed, ligeværdighed, og så længe der ikke er en skjult dagsorden bag en henvendelse.
Netværk er en strategi for en fri agent, ikke en luksus. At netværke er en aktivitet, som skal tages dybt seriøst. Mund-til-øre-metoden begynder med agentens egen mund, og hvis man ikke har nogen at fortælle til, at man har startet egen virksomhed og har noget at tilbyde, kommer man aldrig videre.
At have et godt netværk betyder imidlertid ikke, at netværket direkte kan give den frie agent en opgave eller et længerevarende projekt. Det kan de færreste kontakter, og spørger man sin kontakt direkte, om vedkommende ikke har en opgave, sætter man efter al sandsynlighed snarere sin kontakt i forlegenhed. Netværket skal man bruge til at få informationer, så man kan målrette sin søgning inden for det område, man gerne vil arbejde med. Det er nemmere at få folk i tale, hvis man ikke kun henvender sig for at få noget at lave, men søger informationer.
Uden netværk får man heller ikke hjælp til at løse et problem. Og man lærer ikke noget, man ikke vidste i forvejen. Med et godt netværk får man nemmere kontakt med potentielle kunder via anbefalinger, og frem for alt markedsfører man sig selv på den mindst omkostningskrævende måde.

Opbygning af et netværk
Der skal afsættes tid og ressourcer til at bygge netværk op, men det er investeringen værd. Mange bruger tid på at overveje, hvilke eksisterende netværk, de skal melde sig ind i, og det kan i nogle tilfælde også være relevant, men det er mindst lige så relevant at danne sit eget.
Ethvert menneske i hele verden rummer potentialet til at komme med i dit netværk, men at skabe et velfungerende netværk handler ikke om at skabe kontakt med alle og enhver, men at filtrere og finde dem, der kan være til nytte for dig. Værdi måles måske ikke i, om du har fået de mest magtfulde og indflydelsesrige mennesker ind i dit netværk. Måske kender du endda nogle af dem i forvejen, men konstaterer, at det ikke har gavnet dig. Værdi måles snarere i, om du har fundet dem, der vil en gensidighed. Det er spild af tid at gå efter at skabe enorme mængder af kontakter. Planlæg, og tænk dig om, hvis du vil etablere dit eget netværk fra bunden eller udvide det, du allerede har.

Gør formålet klart
Når man bygger et netværk op fra grunden, er det vigtigt at gøre sig klart, hvad formålet er med netværket. Er det et åbent eller et lukket netværk ? Er det et forretningsnetværk, en erfaringsgruppe, et entydigt fagligt netværk, eller er det et netværk, hvor også det private har plads? Der er mange typer af netværk, og i sagens natur fletter ens mange netværk sig også sammen engang imellem. Men hvad man i hvert fald skal gøre sig klart, er grænsen mellem privat og fagligt netværk. En privat bemærkning i et strengt fagligt forum kan afskrække mange, især hvis kommunikationen primært fungerer på internettet, og gentagelser medfører som regel, at nogen forlader netværket.
Når formålet med netværket først er klarlagt, skal man identificere nogle relevante personer, som man gerne vil have med i netværket, og så er det bare med at komme i gang med at skabe kontakten til dem. Det haster dog ikke med at skabe et stort netværk, så lad være med at prøve at favne alle på én gang. Lad det gro stille og roligt frem.
Det at netværke en gensidig proces, som kan sammenlignes med en mønt, der har to sider – du kan ikke have den ene side uden den anden. Når man deler, så både giver og tager man. Du skal for eksempel både være i stand til at give information og hjælp og samtidig selv være åben over for hjælp, som du tilbydes. Gode egenskaber i et netværk er derfor at være åbne over for hinanden og omverdenen; lytte; bruge hinanden aktivt; på eget initiativ producere informationer til de andre, tilbyde informationer og efterspørge informationer; møde hinanden regelmæssigt; følge op; kommunikere livligt mellem møderne; udvise ordentlig opførsel – og huske at sige tak.
Fællesskabet eksisterer kun i kraft af deltagerne. I netværksarbejde er der ingen chef eller leder i traditionel forstand. Derfor er det vigtigt, at alle deltagere på eget initiativ bidrager til at skabe fokus, definere målsætninger og udveksle informationer. Når man starter netværk sammen med andre, kan det derfor være nyttigt, at alle
besvarer dette ene, for nogle i virkeligheden meget provokerende spørgsmål: Hvad kan jeg selv bidrage med?
Har man først formuleret dette, er der chance for, at man har vendt fokus væk fra det mere egoistiske og beregnende – hvad man selv forventer, netværket kan give én – til det mere altruistiske og for netværk så essentielle – at det handler om at give, dele viden med andre og derigennem skabe nyt.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag