19 . March , 2009

Styrk den kreative arbejdsgang

Det amerikanske magasin Fast Company har for nylig i deres netversion bragt en artikel om kreativitet og kan ud fra en omfattede undersøgelse bringe følgende afsløring:Alle er lige kreative: Kunstnere, grafikere og andre »kreative« får ikke flere eller bedre ideer end eksempelvis revisorer. Udfordring: De mest kreative tanker opstår ikke, når der er udsigt til en økonomisk belønning, men når man som menneske oplever at blive udfordret på sine evner. Lykke: En lykkelig dag, er ikke dagen, hvor kreativiteten blomstrer. Men i dagene efter, er der til gengæld stor sandsynlighed for at ideerne kommer væltende. Åbenhed: Samarbejde og konkurrence er godt for kreativiteten. Men får konkurrencen en til at holde ideerne tæt ind til kroppen, dør kreativiteten. Man skal turde dele og drøfte sine ideer for at give kreativiteten de optimale betingelser. Tid: Stramme deadlines hæmmer kreati-viteten. En arbejdspause får til gengæld hjernen til at kreere nye kreative tanker. Kaos: En strømlinet organisation hæmmer kreativiteten. Mere flydende samarbejdsformer styrker idérigheden.

Kontakt

Susanne Hoeck

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag