18 . March , 2009

Ny rugekasse for kulturelle iværksættere

VækstVærk Århus er et nyt miljø for kulturelle iværksættere med undertitlen »netværk for kreative ambitioner«. Det er rettet mod kunstformidlere, designere, filmproducenter og andre iværksættere, som har et produkt, der kan kaldes kreativt eller kulturelt. Konsulentfirmaet Rambøll Management står bag det nye udviklingsmiljø, som tilbyder iværksættere kontorfaciliteter i Toldboden på Århus Havn. Prisen er 1.900 kr. om måneden alt inklusiv. »VækstVærk Århus bygger på ideen om et stærkt netværk og tilbyder personlig rådgivning, individuel sparring af branchekyndige mentorer, kontakt til erhvervslivet og arrangementer,« fortæller projektleder Anders Christian Ulrich fra Rambøll Managements Center for Ople-velsesøkonomi. »Ideen er at rådgive en meget interessant gruppe af virksomheder på et tidspunkt, hvor de typisk er afskåret fra at benytte sig af konsulentydelser, men hvor de netop har stor gavn af det.« Rådgivningen vil blandt andet indeholde gode råd omkring salg, forretningsopbygning, finansiering, jura og markedsføring.

Struktur og tempo på VækstVærk Århus er et led i Århus Kommunes erhvervshandlingsplan, der prioriterer iværksætteriet højt. Her har man været særligt interesseret i at gøre kulturen mere forretningsorienteret. »Vi har mange kreative mennesker med gode idéer og masser af talent, men som ikke kender kunsten at skabe forretning,« mener borgmester Louise Gade (V). »VækstVærk Århus skal give de kreative iværksættere optimale vækstbetingelser, så vi kan få flere levedygtige virksomheder indenfor de kulturelle erhverv.« Det nye iværksættermiljø åbner 1. september. Udvælgelsen er startet, og interesserede opfordres til at kontakte Rambøll Managements Center for Oplevelsesøkonomi snarest. Et af kriterierne for at blive optaget i VækstVærk-miljøet er, at man har en gennemarbejdet idé, som er moden til at blive til forretning. »Har man en idé, drive, personlig ballast og en vis portion risikovillighed, er man allerede nået langt. Vores mission er at sætte struktur og tempo på,« fortæller Anders Christian Ulrich.

Kontakt

Susanne Hoeck

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag