18. March , 2009

Netværk kun for kvinder

Hvad er netværket »Vi Kvinder« ?
»Vi Kvinder er et interaktivt forum for kvinder. Et seriøst og værdiskabende værktøj til kommunikation, sparring og networking mellem kvinder i såvel privat- som erhvervslivet. Vi Kvinder er et community der tillader kvinder at bryde ud af »kasserne«, og bygge egne netværk tilpasset helt individuelle behov.«

Hvem henvender netværket sig til?
»Netværket er for kvinder i Danmark, kvinder der har lyst til at indgå i nye fællesskaber på tværs af fag, arbejde og kommunegrænser. Kvinder der vil lære af hinanden og nå mere. Kvinder der er fordomsfri og ønsker at hjælpe hinanden til succes, ved at være hensynsfuld og øse af egen viden og derved bidrage til at bygge broer mellem andre kvinder.«

Hvordan er netværket organiseret?
»Der er ingen tung bestyrelse, der forhaler beslutningsprocessen på Vi Kvinder. Alle netværk er 100 procent selvstyrende og dermed dejligt fleksible og dynamiske. Hvert medlem har en profil og skaber derefter selv kontakten til andre medlemmer, og vælger frit de emner de ønsker at samles omkring. Hvert medlem kan oprette og deltage i et ubegrænset antal netværk som oprettes og styres via vores website.« 

Hvilke aktiviteter afholdes i netværket?
»Vi Kvinder består af en hel masse små selvstyrende netværk i netværket. Hvert netværk beslutter selv om, hvor og hvornår de ønsker at mødes, og dermed er de også selv tovholder på arrangementerne. I erhvervsnetværkene er aktiviteterne typisk netværksmøder om interesseområder der er kompetencestyrkende, for eksempel møder, seminarer og foredrag om branding, personlig udvikling, sparring, bedre salg mm. Men det kan også være helt uformelle cafémøder, der giver plads til sparring om aktuelle udfordringer, eller bare en hurtig og fleksibel sparring på mange af dagligdagens udfordringer, uden at man mødes. Et forum kan naturligvis »lukkes«, så uvedkommende ikke kan læse med. Vi Kvinder arrangerer også mere generelle aktiviteter som hele netværket tilbydes at deltage i, og det drejer sig om en bred vifte af emner som f.eks. clairvoyance, bedre økonomi og pensionsopsparing, helse osv.«

Hvad kan man bruge netværket til som iværksætter?

»Som iværksættere tilbydes man et avanceret forum til at bygge, vedligeholde og deltage i skræddersyede erfa-grupper, vel og mærke med fuldstændig indflydelse og medbestemmelse. Vi Kvinder byder på networking med potentielle samarbejdspartnere og kunder, samt rig mulighed for profilering af både virksomhed, ydelser og produkter. Vi Kvinder giver aktive iværksættere adgang til dialog med andre initiativrige kvinder der gerne øser af deres viden, f.eks. et netværk for kvinder der er ejere af en web-shop, og som udveksler erfaringer, støtter og hjælper hinanden med tekniske løsninger, markedsføring, regnskab osv. Der er indgået mange frugtbare forretningsforbindelser og samarbejder mellem aktive iværksættere på Vi Kvinder, og for iværksættere er Vi Kvinder et unikt forum der virkelig rykker, og hvor udveksling af erfaringer kan gøres lige netop på det tidspunkt og i det tempo der passer den enkelte bedst.«

Læs mere på: www.vikvinder.dk
 

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag