18 . March , 2009

Mini-forsikringsguide for iværksættere

Forsikringer du skal have, hvis du har egen virksomhed:

 • Arbejdsskadeforsikring: Dækker de ansatte mod tab af erhvervsevne, varige mén, sygebehandling og dødsfald
 • Autoforsikring – hvis du har firmabil: Dækker ansvar, kasko og transport af egne varer
 • Bygningsbrand – obligatorisk, hvis der er gæld i ejendommen: Dækker brand, lynnedslag og eksplosion inklusiv huslejetab og restværdidækning.

Forsikringer du kan have, hvis du har egen virksomhed

 • Bygningsforsikring: Kan dække brand, indbrud, vand- og stormskader samt påkørselsskader
 • Produktansvar: Dækker det ansvar som producent eller sælger pålægges, hvis defekte produkter eller ydelser medfører skader på personer eller ting efter levering
 • Erhvervsansvar: Dækker skader som arbejdsgiver og arbejdstager forvolder ved uagtsomhed ved arbejdets udførelse. Dækker også hvis du som ejer eller dine ansatte pådrager sig erstatningsansvar i forbindelse med virksomhedens drift. Dækker derudover produktansvar for detailhandelsvirksomheder.
 • Erhvervsforsikring – løsøreforsikring: Dækker ved brand, tyveri, vandskade samt driftstabs- og meromkostning ved skader
 • Transportforsikring: Dækker skader og tab af varer i forbindelse med import og eksport
 • Maskin- og edb-forsikring: Dækker skade på produktionsmaskiner og edb-anlæg

Ovennævnte forsikringer er dem, som selvstændige og iværksættere typisk tegner. Men der findes flere forsikringer, der dækker alverdens specielle situationer. Husk at forsikre dig selv

Mange iværksættere glemmer, at de hverken er usårlige eller udødelige. Forsikringer af dig selv kan være:

 • Dagpengeforsikring: Hos for eksempel ASE kan du sikre dig retten tiil dagpenge, efterløn, orlovsydelse til børnepasning og godtgørelse til efteruddannelse
 • Ulykkesforsikring: En heltidsulykkes-forsikring med en dødsfald- og invali-ditetssum
 • Pensionsordning med udvidet livsforsikring: Dækker ved pensionering, tab af erhavervsevne og dødsfald
 • Sygeforsikring: En sygeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende. Tilmelding sker gennem din opholds-kommune
 • Erhvervssygdomme: Fra 1. januar 2004 har selvstændige fået mulighed for at forsikre sig, så de får erstatning hvis der senere i karrieren opstår en erhvervssygdom. Forsikringen kan kun tegnes gennem AES - Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Kontakt

Jesper H. Andersen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag